Knjiga utisaka tokom i poslije interakcje sa frekvencijama tokom seansi Lične Rekonekcije™ (R) i Rekonektivnog Iscjeljivanja™ (RI). Utisci osoba koji ih približno tačno mogu opisati iz njihove perspektive opažanja, predstavljeni su u prikladnoj temi.

 
Ivan Mirkovic Rekonekcija Rekonektivni praktičar Herceg Novi Crna Gora
2018-12-22_3-13-11.png
Ivan Mirkovic Rekonekcija Rekonektivni praktičar Herceg Novi Crna Gora
 
Knjiga_Utisaka_-_Rekonekcija_®_114no-log
2018-12-22_16-56-42.png
2019-02-04_14-38-46.png
Ivan Mirkovic Rekonekcija Rekonektivni praktičar Herceg Novi Crna Gora
2018-12-22_16-39-20.png
2018-12-22_3-11-07_edited.png
2018-12-22_16-27-32.png
Ivan Mirkovic Rekonekcija Rekonektivni praktičar Herceg Novi Crna Gora
Ivan Mirkovic Rekonekcija Rekonektivni praktičar Herceg Novi Crna Gora
Ivan Mirkovic Rekonekcija Rekonektivni praktičar Herceg Novi Crna Gora
2019-02-15_20-20-16.png
2018-12-19_13-38-55_edited.png
2018-12-22_3-13-11.png
Ivan Mirkovic Rekonekcija Rekonektivni praktičar Herceg Novi Crna Gora
Ivan Mirkovic Rekonekcija Rekonektivni praktičar Herceg Novi Crna Gora
2018-12-22_3-47-46.png
Ivan Mirkovic Rekonekcija Rekonektivni praktičar Herceg Novi Crna Gora
Ivan Mirkovic Rekonekcija Rekonektivni praktičar Herceg Novi Crna Gora
2018-12-22_2-51-41_edited.png
2019-03-11_19-51-25_edited.png
Knjiga_Utisaka_-_Rekonekcija_®_114no-log
Ivan Mirkovic Rekonekcija Rekonektivni praktičar Herceg Novi Crna Gora
Ivan Mirkovic Rekonekcija Rekonektivni praktičar Herceg Novi Crna Gora
2019-03-11_19-56-20.png
Ivan Mirkovic Rekonekcija Rekonektivni praktičar Herceg Novi Crna Gora
Ivan Mirkovic Rekonekcija Rekonektivni praktičar Herceg Novi Crna Gora
28-05-2016 20-31-11.png
2018-12-25_3-16-58.png
2018-12-25_1-46-13.png
Ivan Mirkovic Rekonekcija Rekonektivni praktičar Herceg Novi Crna Gora
2018-12-22_3-39-33_edited.png
2018-09-27_18-59-15_edited.png
Ivan Mirkovic Rekonekcija Rekonektivni praktičar Herceg Novi Crna Gora
Knjiga_Utisaka_-_Rekonekcija_®_114no-log
Ivan Mirkovic Rekonekcija Rekonektivni praktičar Herceg Novi Crna Gora
2018-12-22_3-16-31.png
2019-02-15_19-44-43.png

Priroda ličnih utisaka je dakako najkorisnija. Tada opus umne realnosti ne opstaje na teoretskom i verbalnom nivou, on doseže lični nivo a koji ni tada nije potpuno kompletan, upravo zbog njegove lične subjektivnosti. Zato ga je važno objektivizovati, oplemeniti i povezati sa drugim utiscima koji podsjećaju o istom. 


PRAVILA O PRIVATNOSTI: FOTOGRAFIJE NE PREDSTAVLJAJU PRAVI IDENTITET OSOBA KOJE SU PROSLEDILE NJIHOV UTISAK. FOTOGRAFIJE KORISTE NAJPRIJE RADI LAKŠE NAVIGACIJE U OKVIRU TEME "KNJIGA UTISAKA". VAŠE LIČNE INFORMACIJE U VEZI UPITA ZA VAŠU SEANSU REKONEKTIVNOG ISCJELJIVANJA™ SE KORISTE ZA MOJU INTERNUEVIDENCIJU I NIKADA NEĆE BITI OTKRIVENE, IZNAJMLJENE ILI PRENESENE TREĆIM LICIMA. VAŠE LIČNE INFORMACIJE U VEZI UPITA ZA VAŠU SEANSU REKONEKCIJE™ SE KORISTE ZA MOJU INTERNU EVIDENCIJU I MOGU BITI PRENESENE TREĆEM LICU OD POVJERENJA, REKONEKCIJI DOO. INFORMACIJE U VEZI VAŠIH UTISAKA TOKOM I POSLIJE SEANSE REKONEKTIVNOG ISCJELJIVANJA™ I REKONEKCIJE™ NEĆE BITI OTKRIVENE UKOLIKO MI NE PRUŽITE PISANU DOZVOLU DA TAKO MOGU DA URADIM. IVAN MIRKOVIĆ ZADRŽAVA PRAVO DA U BUDUĆNOSTI PREGLEDA I AŽURIRA PRAVILA O PRIVATNOSTI DA BI REFLEKTOVAO AŽURIRANJA IZ KOMPANIJE (REKONEKCIJA DOO).

Rekonektivno Iscjeljivanje™

     
Predstavlja povratak u optimalno stanje ravnoteže. Zbiva se kao prirodni rezulat interakcije sa opsežnim i inteligentnim  spektrom  frekvencija koji se sastoji od energije, svijetlosti i informacije™.  
Vidi temu

Lična Rekonekcija™

     
Predstavlja energetski model dizajniran da ubrza razmjenu rekonektivnih frekvencija (energije, svjetlosti i informacija) koje su zapažene u prirodnom potencijalu Rekonektiv. iscjeljivanja™.
  
Vidi temu

Efekti

     

Priroda posla u vezi materije Rekonekcije je  priznata i pripada integrativnoj i komplemtarnoj zdravstvenoj brizi. Interakcija sa frekvencijama  harmonično utiče na tijelo i umVidi temu

Ivan Mirkovic Rekonekcija Rekonektivni praktičar Herceg Novi Crna Gora

Podsjetnik za dušu

     
Nakon interakcije sa frekvencijama osoba ulazi u proces komunikacije, prijema i rekonekcije sa njenom dušom i tako postaje vitalnija, energičnija, produktivnija,  komunikativnija, zrelija, svijesnija, duševnija, istinitija.Vidi temu

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

 IVAN MIRKOVIC | MONTENEGRO | +38269234935        | WWW.REKONEKCIJA.ME © 2019