Lična Rekonekcija™ 

Rekonekcija™ ~ ranije poznata i kao “Lična Rekonekcija”, predstavlja energetski model dizajniran da ubrza razmjenu rekonektivnih frekvencija (energije, svjetlosti i informacija) koje su zapažene u prirodnom potencijalu Rekonektivnog Iscjeljivanja™. Kao model, ona zapravo pojačava interaktivne elemente meridijanskih linija u tijelu i zatim ih povezuje sa meridijanskom mrežom (vidi aksiotonalne linije) ~ koja okružuje globus, planete, zvijezde i koja zatim nastavlja njenu ekspanziju unutar Univerzuma.

Ta nadogradnja pruža, otvara i ubrzava novi vid komunikacije između Vas i Univerzuma. Kontinuitet komunikacije iznjedrava prikladne životne podudarnosti kao i niz efekata koji mogu ekspandirati, približavajući Vas ličnom bluprintu, multidimenzionalnoj prirodi i razumjevanju Vašeg životnog toka. Zatim, ona Vam koristi da brže pronađete i realizujete potencijale u Vama koji su neotkriveni, da usmjerite Vašu energiju i da sledite taj duševni put koji u Vama budi najveću ljubav, uzbuđenje, predanost i uživanje. Važno je imati u vidu da je to proces koji Vas približava nadogradnji i korisnom usmjeravanju energije, produktivnosti, potencijala, razumjevanja, zrelosti, svijesti i razmjeni informacija sa Univerzumom na višem nivou koji se odvija do kraja Vašeg života na Zemlji. Od trenutka modela Rekonekcije™, pokreću se komunikacijski procesi na mnogim nivoima koje mi ne vidimo, ali u pozadini se zapravo grade uslovi za to, da bi se sve pokopilo u pravo vrijeme i trenutak koji su predviđeni za to,u ritmu Univerzuma. 

 

Proces Rekonekcije™ ubrzava Vašu komunikaciju sa Univerzumom. Uz njen tok, Mi se podsjećamo ko smo zaista. 

Prirodni tok seanse. “Udite. Lezite i zatvorite oči. Pustite sebe da plutate, ali nemojte zaspati." ~ Dr Erik Perl 

 

Od Vas se očekuje da legnete leđima udobno (bez jastuka) na masažni krevet, da zatvorite oči i da budete relaksirani. Prepustite se. Opažajte zbivanja koja se odvijaju u tijelu i umu. Da bi najprikladnije primili potencijal rekonektivnih frekvencija, najbolje da se prepustite i otvorite bez konkretnih očekivanja i vezivanja za krajnji tok i efekat. Seansa traje oko 45 min. Imajte u vidu da prije seanse isključite mobilni aparat. Nakit možete da zadržite na vama, ako je udoban. Vaša neutralnost i prepuštanje seansi je od vitalnog značaja za njen tok. To znači ne truditi se, ne usmjeravati energiju, ne koncentrisati se, ne vizualizirati, ne meditirati, ne koristiti posebne tehnike disanja...Opažajte, prepustite se.


Rekonekcija™ (R) se izvodi uživo, kroz dvije povezane seanse u trajanju od 45 minuta, jednom u životu. Pri tom, maksimalno trajanje između seansi važno je da ne prelazi 72h. 

PRIJE NEGO PRIMITE LIČNU REKONEKCIJU™ (R) KAO IZUZETNU ŽIVOTNU PRILIKU ZA NADOGRADNJU I UBRZANJE VAŠEG POTENCIJALA, PREDLAŽEM VAM DA NAJPRIJE PRIMITE  DO 3 SEANSE REKONEKTIVNOG ISCJELJIVANJA™ (RI)  UŽIVO, ILI SEANSOM NA DALJINU.

Rekonektivno Iscjeljivanje™

     
Predstavlja povratak u optimalno stanje ravnoteže. Zbiva se kao prirodni rezulat interakcije sa opsežnim i inteligentnim  spektrom  frekvencija koji se sastoji od energije, svijetlosti i informacije™. 
Vidi temu

Efekti

     

Interakcija sa energijom, svijetlom i informacijom potiče i prikladne efekte koji u osobi otpočinju da razvijaju novu i prirodniju viziju zdravlja, harmonije, vitalnosti i Životnog Napretka™. Vidi temu

Ivan Mirkovic Rekonekcija Rekonektivni praktičar Herceg Novi Crna Gora

Podsjetnik za dušu

     
Nakon interakcije sa frekvencijama osoba ulazi u proces komunikacije, prijema i rekonekcije sa njenom dušom i tako postaje vitalnija, energičnija, produktivnija,  komunikativnija, zrelija, svijesnija, duševnija, istinitija.Vidi temu

Knjiga_Utisaka_+_-_Rekonekcija_®_Rekonek

KNJIGA UTISAKA

     
Knjiga utisaka tokom i poslije seansi Rekonekcije™.  Iskustva osoba koja ih približno tačno i precizno mogu opisati iz njihove perspektive opažanja, opsežno su predstavljena u prikladnoj temi.  Vidi temu

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

 IVAN MIRKOVIC | MONTENEGRO | +38269234935        | WWW.REKONEKCIJA.ME © 2019