top of page

Standards Of Practice

A

1. PRI PRAKTLKOVANJU REKONEKTLVNOG ISCJELJIVANJA™, KORISTIĆU NA KLIJENTIMA SAMO ONE PRISTUPE ISCJELJIVANJA KOJI SU DOZVOLJENI ZA MOJE VAŽEĆE ZVANJE. 
2. ISPRAVNO ĆU EDUKOVATI, OBAVJEŠTAVATI MOJE KLIJENTE, TAKO DA ONI MOGU BOLJE DA SHVATE SVOJA ISKUSTVA I KORISTI OD REKONEKTLVNOG ISCJELJIVANJA™.
3. NIJE  DOZVOLJENO MJEŠANJE ENERGETSKIH MODALITETA TOKOM ISCJELJIVANJA. PRIHVATAM I RAZUMJEM, KAO ŠTO MI JE OBJAŠNJENO TOKOM REKONEKTIVNIH DOGAĐAJA, DA PROGRAM REKONEKTIVNOG ISCJELJIVANJA™ NE DOZVOLJAVA PRAKTIČARIMA DA MJEŠAJU PRISTUPE REKONEKTLVNOG ISCJELJIVANJA™ SA BILO KOJIM MODALITETOM, TEHNLKOM ILI PRAKSOM ENERGETSKOG ISCJELJIVANJA - KAO ŠTO SU, ALI NE OGRANIČAVAJUĆL SE NA, REIKL ČI GONG, JIN ŠIN, DŽONREJ ITD. (ZAJEDNIČKI NAZVANI "MODALITETI ENERGETSKOG ISCJELJIVANJA"). SLAŽEM SE DA NEĆU PRAKTIKOVATI BILO KOJI MODALITET ENERGETSKOG ISCJELJIVANJA TOKOM PERIODA POSJEDOVANJA MOG ZVANJA - BILO PRILIKOM PRUŽNJA USLUGA REKONEKTIVNOG ISCJELJIVANJA™ KLIJENTIMA ILI DRUGOM PRILIKOM. PRILIKOM PRUŽNJA USLUGA REKONEKTIVNOG ISCJELJIVANJA™ NEĆU UKLJUČIVATL ILI DODAVATI NIKAKVE RITUALE ILI TEHNIKE.
4. RAZUMIJEM DA SU KLIJENTI NAJVAŽNIJI DIO MOJE PRAKSE. ODNOSIĆU SE PREMA NJIMA PROFESLONALNO, SAOSJEĆAJNO I SA DOSTOJANSTVOM.
5. OBEZBJEDIĆU BEZBJEDNO, ČISTO, PROFESIONALNO I ODGOVARAJUĆE OKRUŽENJE ZA SEANSE SA KLIJENTIMA.
6. NEĆU TRAŽITI OD MOJIH KLIJENATA DA SE SVLAČE (IZUZEV IZUVANJA NJIHOVE OBUĆE).
7. ZA USLUGE REKONEKTIVNOG ISCJELJIVANJA™ KOJE PRUŽAM, NAPLAĆIVAĆU I UZIMAĆU NAKNADE U SKLADU SA CJENOVNIKOM NAKNADA KOJI DOSTAVI KOMPANIJA.
8. AKO PRIKUPLM LIČNE PODATKE OD KLIJENTA, PRIDRŽAVAĆU SE SVIH ZAKONA, PRAVILA O PRIVATNOSTI I BEZBJEDNOSTI PODATAKA, KOJI SU VAŽEĆI U DRŽAVAMA I NA GEOGRAFSKIM PODRUČIJIMA U KOJIMA SPROVODIM PRAKSU KOJA SE ODNOSI NA MOG KLIJENTA.

B

 

NISU DOZVOLJENE MEDICINSKE USLUGE.

1.PRIHVATAM DA SU LJUDI KOJI DOLAZE KOD MENE RADI REKONEKTIVNOG ISCJELJIVANJA™ KLIJENTI, A NE PACIJENTI, U VEZI SA USLUGAMA REKONEKTLVNOG ISCJELJIVANJA™ KOJE PRUŽAM. AKO SAM LICENCIRANI MEDICINSKI ILI ZDRAVSTVENI RADNIK I PRUŽAM USLUGE MEDICINSKE ILI ZDRAVSTVENE NJEGE POJEDINCU U TOM SVOJSTVU, POTVRĐUJEM I PRIHVATAM DA SU TAKVE MEDICINSKE ILI USLUGE ZDRAVSTVENE NJEGE POSEBNE I ODVOJENE OD BILO KAKVIH USLUGA REKONEKTIVNOG ISCJELJIVANJA™ KOJE PRUŽAM. (TAKOĐE, KAO ŠTO JE GORE NAVEDENO, NEĆU MJEŠATI REKONEKTIVNO ISCJELJIVANJE™ SA MODALITETIMA ENERGETSKOG ISCJELJIVANJA.)
2. SAOPŠTIĆU MOJIM KLIJENTIMA DA REKONEKTIVNO ISCJELJIVANJE™ NIJE MEDICINSKI TRETMAN ILI PROCEDURA I DA NE PREDSTAVLJA ZAMJENU ZA MEDICINSKL TRETMAN. TAKOĐE ĆU SAOPŠTITI MOJIM KLIJENTIMA DA SU ONI JEDINI ODGOVORNI ZA TRAŽENJE MEDICINSKLH SAVJETA I ZDRAVSTVENE NJEGE SA SEBE.
3. PRILIKOM PRAKTIKOVANJA REKONEKTIVNOG ISCJELJIVANJA™ NEĆU DIJAGNOSTIFIKOVATI, LIJEČITI ILI SAVJETOVATI U VEZI BILO KOG MEDICINSKOG SIMPTOMA, STANJA, OBOLJENJA ILI BOLESTI BILO KOJE OSOBE.
4. NEĆU DAVATI NIKAKVA OBEĆANJA ILI GARANCIJE KLIJENTIMA U VEZI REZULTATA REKONEKTIVNOG ISCJELJIVANJA™.


ZA VAŠU ZAŠTITU: JEDINI INSTRUKTORI AUTORIZOVANI I KVALIFIKOVANI ZA OBUČAVANJE RECONNECTIVE HEALING™ (REKONEKTIVNOG ISCJELJIVANJA™) I THE PERSONAL  RECONNECTION™ (LIČNA REKONEKCIJA™) SU DR ERIK PERL I NASTAVNI TIM THE RECONNECTION (REKONEKCIJE). TAKOĐE, NAPOMINJEMO DA SU JEDINO DIPLOMIRANI POLAZNICI NIVOA II AUTORIZOVANI I KVALIFIKOVANI DA OBAVLJAJU RECONNECTIVE HEALING™ (REKONEKTIVNO ISCELJIVANJE™), A DA SU SAMO SERTIFIKOVANI DIPLOMCI NIVOA III ILI RCPP-A (PROGRAM OBUKE ZA SERTIFIKOVANE PRAKTIČARE - THE RECONNECTION™) AUTORIZOVANI I KVALIFIKOVANI ZA OBAVLJANJE THE RECONNECTION™ (REKONEKCIJE™). AKO IMATE BILO KAKVIH PITANJA U VEZI S VAŠIM PRAKTIČAROM ILI SVOJOM SEANSOM, PRE PODVRGAVANJA SEANSI RECONNECTIVE HEALING™ (REKONEKTIVNOG ISCELJIVANJA™) I/ILI THE RECONNECTION™ (REKONEKCIJE™), ILI POHAĐANJA OBUKE ILI PREZENTACIJE RECONNECTIVE HEALING™ (REKONEKTIVNOG ISCELJIVANJA™) ILI THE RECONNECTION™ (REKONEKCIJE™), MOLIMO VAS OBRATITE SE NA: THE RECONNECTION LLC RADI VERIFIKOVANJA AKREDITIVA PRAKTIČARA ILI INSTRUKTORA, KAO I U VEZI S PREDVIĐENOM NAKNADOM.

PRAVNA IZJAVA I ODRICANJE: IVAN MIRKOVIĆ JE KVALIFIKOVAN I OVLAŠĆEN OD STRANE DR. ERIK PERLA I REKONEKCIJE® DOO DA IZVODI REKONEKTIVNO ISCJELJIVANJE™. DR ERIK PERL I OSOBE POVEZANE SA NJEGOVIM RADOM, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA REKONEKTIVNO ISCJELJIVANJE™, NE IZDAJU NIKAKVE TVRDNJE, OBEĆANJA, REPREZENTACIJE ILI GARANCIJE, I NE DIJAGNOSTIFIKUJU NITI TRETIRAJU ODREĐENE ZDRAVSTVENE IZAZOVE. SEANSE REKONEKTIVNOG ISCJELJIVANJA™ NISU ZAMJENA ZA MEDICINSKE TRETMANE. VI STE LIČNO ODGOVORNI ZA ZDRAVSTVENU NJEGU O SEBI I VAŠE POSJETE LIJEKARU ILI PROFESIONALNOM ZDRAVSTVENOM RADNIKU.

 

PRAKTIČAR KOJI JE PREPOZNAT OD KANCELARIJE REKONEKCIJE KAO PRAKTIČAR OSNOVNOG STEPENA REKONEKTIVNOG ISCJELJIVANJA™  I/ILI KAO SERTIFIKOVANI PRAKTIČAR REKONEKCIJE™  MORA BITI PRIKLADNO ZAVEDEN U WEB ARHIVI NA OFICIJALNOM WEB SAJTU WWW.THERECONNECTION.COM.

Rekonektivno Iscjeljivanje™

     
Predstavlja interakciju sa opsežnim i inteligentnim  frekvencijskim opsegom  energije, svijetlosti i informacije™ koji harmonično utiče na tijelo i um.  Priroda frekvencija  je realna, opipljiva i mjerljiva.  
Vidi temu

Interakcija na daljinu

     
Seanse Rekonektivnog Iscjeljivanja™ se mogu izvoditi na daljinu bez obzira gdje se zapravo osoba nalazi na planeti. Tako predstavljaju i odličnu opciju za osobe koje ne mogu putovati. Efekat je isti kao i tokom seanse uživo. 
Vidi temu

Lična_Rekonekcija_thumbnail.jpg

Lična Rekonekcija™

     
Predstavlja tačan energetski model dizajniran da ubrza razmjenu energije, svjetlosti i informacija™ i koristi osobi da usmjeri, ubrza i nadogradi njene potencijale, kao i da razumije njen životni tok. Vidi temu

www.Rekonekcija.me - Kontakt.png

KONTAKT

     
Ivan Mirković je kvalifikovan i ovlašćen od strane Dr Erik Perla  da izvodi Rekonektivno Iscjeljivanje™ i Ličnu Rekonekciju™. Za sve informacije kontaktirajte kancelariju Rekonekcije info@thereconnection.com Vidi temu

bottom of page