top of page

Tokom seanse, Dr Erik Perl je primio kratku poruku u vezi interakcije sa tim frekvencijskim opsegom.

~ “To što radiš je donošenje svjetlosti i informacije na planetu.”

Zatim, naučne reference mnogih renomiranih naučnika su potvrdile tu konstataciju i ukazale da je navedeni frekvencijski opseg zaista protkan od tri elementa: energije, svjetlosti i informacija.

ENERGIJA
 

Prvi element je energija. Mi smo energija. Ljudsko tijelo važi kao precizna razmjera atoma i njegovih elemenata. Emocije i misli uma su energija. Tako da, sve što možemo da primjetimo je zapravo energija. Energija je univerzalni prenosnik svjetlosti i informacije.

SVIJETLOST

Naučne reference ukazuju da ćelije u tijelu emituju preko 100 000 svjetlosnih impulsa u sekundi. Kada tijelo i um dođu u interakciju sa rekonektivnim frekvencijama - potencijalom energije, svjetlosti i informacije, nivo svijetlosne koherentnosti između tjelesnih ćelija se evidentno uvećava. Element svjetlosti sa elementom energije gradi efekte koherencije i rezonantnosti i zatim omogućava transfer trećeg elementa, informacije.

INFORMACIJA
 

U toku energetske interakcije, mi zapravo komuniciramo sa Unverzumom putem svjetlosne rezonantnosti, koherencije, i tako primamo prikladnu informaciju. Prijem informacije se zbiva u toku interakcije energije i svjetlosti i njen potencijal nam zatim koristi da postanemo vitalniji, energičniji, produktivniji, komunikativniji, svijesniji, zreliji, duševniji, istinitiji.

Intezitet energije, svjetlosti i informacije u tijelu može se mjeriti GDV tehnikom (GDV kameraBio-Well™) razvijenom od strane renomiranog naučnika Dr Konstantin Korotkova. Bio-Well™ uređaj zapravo predstavlja računarsku registraciju i analizu elektro-fotonskih emisija bioloških objekata (posebno ljudskih prstiju) koji nastaju postavljanjem predmeta u elektromagnetno polje visokog intenziteta na sočivu uređaja. 

MNOGI RENOMIRANI NAUČNICI PREDSTAVLJAJU HIPOTEZU DA POTENCIJAL ENERGIJE, SVJETLOSTI I INFORMACIJE SE NALAZI PO PRVI PUT NA PLANETI ZEMLJI. EFEKTI REKONEKTIVNOG ISCJELJIVANJA™ PREDSTAVLJENI SU U KNJIZI RENOMIRANOG NAUČNIKA, DR KONSTANTIN KOROTKOVA “NAUKA POTVRĐUJE REKONEKTIVNO ISCJELJIVANJE” (ENG. SCIENCE CONFIRMS RECONNECTIVE HEALING). TEORIJSKI DIO PRIKLADNO JE OBJAŠNJEN U KNJIZI DR GERIJA ŠVARCA “ŽIVI UNIVERZUM ENERGIJE.” (ENG. THE LIVING ENERGY UNIVERSE). PRIRODA REKONEKTIVNIH FREKVENCIJA OPISANA JE U KNJIZI DR ERIK PERLA ”REKONEKCIJA: ISCIJELI DRUGE, ISCIJELI SEBE”. (ENG.  THE RECONNECTION: HEAL OTHERS, HEAL YOURSELF). U KNJIZI "POLJE" (ENG. THE FIELD) DR LIN MEKTAGART OPISANA JE SVIJEST POLJA NULTE TAČKE TJ. ETERIČKOG POLJA U KOJEM ŽIVIMO.
 

NAUČNE REFERENCE SU JAVNO DOSTUPNE NA ZVANIČNOJ INTERNET STRANICI KANCELARIJE REKONEKCIJE: WWW.THERECONNECTION.COM

Rekonektivno Iscjeljivanje™

     
Predstavlja interakciju sa opsežnim i inteligentnim  frekvencijskim opsegom  energije, svijetlosti i informacije™ koji harmonično utiče na tijelo i um.  Priroda frekvencija  je realna, opipljiva i mjerljiva.  Vidi temu

Lična_Rekonekcija_thumbnail.jpg

Lična Rekonekcija™

     
Predstavlja tačan energetski model dizajniran da ubrza razmjenu energije, svjetlosti i informacija™ i koristi osobi da usmjeri, ubrza i nadogradi njene potencijale, kao i da razumije njen životni tok. Vidi temu

Frequencies HD.mov.00_00_00_00.Still001.

Efekti

     

Priroda posla u vezi materije Rekonekcije je  priznata i pripada integrativnoj i komplementarnoj    zdravstvenoj brizi. Interakcija sa frekvencijama  harmonično utiče na tijelo i umVidi temu

Rekonekcija i nauka

Naučne Reference

     

Iz mnogih eksperimenata u laboratorijskim uslovima izvedeni su nevjerovatni uvidi. Na primjer, da interakcija sa frekvencijama mijenja srčane talase, moždane talase, uvećava nivo kiseonika u krvi,.. Vidi temu

bottom of page