top of page

Naučne Reference

Renomirani naučnici provode prikladna naučna istraživanja i eksperimente u želji da razumiju kompletnost uticaja Rekonektivnih frekvencija (energije, svijetlosti i informacije™) na čovjeka, floru i faunu. 

Naučna studija u toku trening programa Rekonektivnog iscjeljivanja™

Eksperimentalna naučna studija je predvođena uz 
Dr Geri Švarc-a, Dr Melindu Konor i Dr Lindu Baldvin.

KAO PREDMET TESTIRANJA LABORATORIJE ZA RAZVOJ SVIJESTI I ZDRAVLJA (ADVANCES IN CONSCIOUSNESS AND HEALTH LABORATORY) NA UNIVERZITETU ARIZONE, PROVEDENE SU STUDIJE NAD LJUDIMA KOJI SU POHAĐALI SEMINAR REKONEKTIVNOG ISCJELJIVANJA™: DR ŠVARC I NJEGOVE KOLEGE IZVELI SU NAUČNU STUDIJU POD NAZIVOM "TEMELJI ENERGETSKOG ISCJELJIVANJA". U OKVIRU TE STUDIJE, KOD OSOBA SU MJERENE MOGUĆNOSTI DA RADE, DA OSJETE, EMITUJU, PRIMAJU SVJETLO I DRUGE ELEKTROMAGNETSKE FREKVENCIJE PRIJE I NAKON POHAĐANJA SEMINARA.

REZULTATI: 
Ono što su otkrili bilo je dramatično. Od više od 100+ ljudi koji su učestvovali u studiji, primili su novi potencijal sa trajno proširenim i novim elektromagnetskim sposobnostima, iako nikada nisu studirali energetsko iscjeljivanje ili ako su već važili za majstore / učitelje raznih  tehnika energetskog iscjeljivanja koje su poznate danas. 

SLEDEĆI POKRENUT EKSPERIMENT PRI KOJEM SU REGISTROVANI SRČANI OTKUCAJI I NJIHOVA PROMJENJIVOST KOD PRAKTIČARA REKONEKTIVNOG ISCJELJIVANJA, UPOREĐIVAJUĆI IH SA RANIJIM STUDIJAMA U KOJIMA SU MJERENI ISTI PARAMETRI KOD OSOBA U MEDITATIVNOM STANJU, MAJSTORA BORILAČKIH VJEŠTINA I UČITELJIA ČI-GONGA I REIKIJA.

REZULTATI: 

Tokom seansi, praktičari RI i njihovi subjekti bi polako ulazili u povišena stanja energetskog iscjeljivanja. Praktičar bi počeo da doživljava izmjenjena stanja svijesti koja su evidentirana kroz primjetne moždane i srčane aktivnosti. Takvo stanje je nazvano "emocionalno mirovanje" a povezano je sa izuzetnom pažnjom, osjećanjima mira, povezanosti sa univerzalnim energetskim poljem i mogućnošću pojačane percepcije. To daleko premašuje bilo koje stanje koje se obično zapaža kod drugih modaliteta energetskog iscjeljivanja. Zapravo, takvo stanje je veoma različito od onih koji su ranije zapaženi kod joge, meditacije, reikija i drugih energetskih iscjeljivanja. Ovaj dokument predstavlja očiglednu potvrdu da je Rekonektivno iscjeljivanje nešto novo, drugačije i da se pojavljuje po prvi put na planeti.

KREDITI:

DR GERI ŠVARC - DIREKTOR LABORATORIJE ZA RAZVOJ SVIJESTI I ZDRAVLJA NA UNIVERZITETU ARIZONA.

DIREKTOR MEDICINE, NEUROLOGIJE, PSIHIJATRIJE, PSIHOLOGIJE I HIRURGIJE; I DIREKTOR, LABORATORIJE ZA NAPREDAK SVIJESTI I ZDRAVLJA, ARIZONA UNIVERZITET. BIVŠI DIREKTOR UNIVERZITETA I LABORATORIJE ZA LJUDSKE ENERGETSKE SISTEME (HUMAN ENERGY SYSTEMS LABORATORY). POSTAO DOKTOR NA HARVARD U 1971 GOD. ASISTENT PROFESORA PSIHOLOGIJE NA HARVARDU DO 1976 GOD.; PROFESOR PSIHOLOGIJE I PSIHIJATRIJE NA UNIVERZITETU JEIL I DIREKTOR CENTRA ZA PSIHOFIZIOLOGIJU JIEL UNIVERZITETA. ZAMJENIK DIREKTORA ZA BIHEVIORALNU MEDICINSKU KLINIKU NA JEIL UNIVERZITETU.

DR EN LINDA BALDVIN -  PROFESOR FIZIOLOGIJE I PSIHOLOGIJE NA UNIVERZITETU U ARIZONI. 
BEČELOR DIPLOMA IZ FIZIKE NA BRISTOL UNIVERZITETU, VELIKA BRITANIJA. MASTER DIPLOMA IZ RADIJACIJSKE FIZIKE NA LONDON UNIVERZITETU, VELIKA BRITANIJA. DOKTORAT IZ FIZIOLOGIJE NA IMPERIAL FAKULTETU, UNIVERZITET U LONDONU.


ORIGINAL NAME:: STUDIES ON PEOPLE WHO ATTENDED RECONNECTIVE HEALING SEMINARS | SOURCE:  WWW.THERECONNECTION.COM | TRANSLATION: IVAN M​IRKOVIĆ

Ivan Mirkovic Rekonekcija Rekonektivni praktičar Herceg Novi Crna Gora

Eksperimenti u laboratoriji

Kao predmet testiranja u Laborat. za Ljudske Energetske Sisteme (Human Energy Systems Laboratory) na univerzitetu Arizone, frekvencije RI™ su podvrgnute prikladnim naučnim eksperimentima.  Vidi temu

Umanjeno kretanje ruke

Prikledani eksperiment pri kojem je konstatovano da je seansa RI™ u trajanju od 10 min. više nego dvostruko djelotvornija od fizikalne terpije u obnavljanju punog raspona pokreta ramena ruke. Vidi temu

Uticaj frekvencija RI® na DNK

Naučna studija predvođena uz Dr Geri Švarc-a i Dr Glen Rejn-a  predviđena je da ispita šta se zbiva kada se beskontaktni energetski modaliteti i Rekonektivno Iscjeljivanje™ primjene na biljke i njihovu DNK.  Vidi temu

Studija u toku trening programa   

U okviru naučne studije, kod osoba su mjerene mogućnosti da rade, da osjete, emituju, primaju svjetlo i druge elektromagnetske frekvencije prije i nakon pohađanja trening programa Rekonektivnog Iscjeljivanja. Vidi temu  

bottom of page