top of page

Renomirani naučnici provode prikladna naučna istraživanja i eksperimente u želji da razumiju kompletnost uticaja Rekonektivnih frekvencija (energije, svijetlosti i informacije™) na čovjeka, floru i faunu. 

Umanjeno kretanje ruke

Eksperimentalna naučna studija je predvođena uz Dr Geri Švarc-a i Dr En Linda Baldvin.

KAO PREDMET TESTIRANJA U LABORATORIJI ZA RAZVOJ SVIJESTI I ZDRAVLJA (ADVANCES IN CONSCIOUSNESS AND HEALTH LABORATORY) NA UNIVERZITETU ARIZONE, ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU, ENERGIJA REKONEKTIVNOG ISCJELJIVANJA ® PODVRGNUTA JE NAUČNOM EKSPERIMENTU KAKO BI SE UTVRDILO DA LI 10-MIN. SESIJA REKONEKTIVNOG ISCJELJIVANJA MOŽE POVEĆATI OPSEG I ELEVACIJU POKRETA RUKU OSOBA SA MEDICINSKOM DIJAGNOZOM "SMRZNUTOG RAMENA" ILI DRUGIH STANJA KOJI SE ODNOSE NA UMANJENO KRETANJE. EKSPERIMENT JE MJEREN U POREĐENJU SA KONTROLNOM GRUPOM I FIZIKALNOM TERAPIJOM.

REZULTATI: 
Studija je pokazala da je sesija od 10 minuta značajno poboljšala raspon pokreta u prosjeku za 26 stepeni kod ljudi sa ograničenim kretanjem ramena. Stepen poboljšanja bio je značajno veći od onog kod kojeg se dolazi kroz fizikalnu terapiju. Rekonektivno iscjeljivanje je takođe značajno umanjilo bol kako su izvjestili učesnici koji su ponovo stekli mogućnost da podignu njihove ruke.

KREDITI:

DR GERI ŠVARC - DIREKTOR LABORATORIJE ZA RAZVOJ SVIJESTI I ZDRAVLJA NA UNIVERZITETU ARIZONA.

DIREKTOR MEDICINE, NEUROLOGIJE, PSIHIJATRIJE, PSIHOLOGIJE I HIRURGIJE; I DIREKTOR, LABORATORIJE ZA NAPREDAK SVIJESTI I ZDRAVLJA, ARIZONA UNIVERZITET. BIVŠI DIREKTOR UNIVERZITETA I LABORATORIJE ZA LJUDSKE ENERGETSKE SISTEME (HUMAN ENERGY SYSTEMS LABORATORY). POSTAO DOKTOR NA HARVARDU 1971 GOD. ASISTENT PROFESORA PSIHOLOGIJE NA HARVARDU DO 1976 GOD.; PROFESOR PSIHOLOGIJE I PSIHIJATRIJE NA UNIVERZITETU JEIL I DIREKTOR CENTRA ZA PSIHOFIZIOLOGIJU JIEL UNIVERZITETA. ZAMJENIK DIREKTORA ZA BIHEVIORALNU MEDICINSKU KLINIKU NA JEIL UNIVERZITETU.

DR EN LINDA BALDVIN -  PROFESOR FIZIOLOGIJE I PSIHOLOGIJE NA UNIVERZITETU U ARIZONI. 
BEČELOR DIPLOMA IZ FIZIKE NA BRISTOL UNIVERZITETU, VELIKA BRITANIJA. MASTER DIPLOMA IZ RADIJACIJSKE FIZIKE NA LONDON UNIVERZITETU, VELIKA BRITANIJA. DOKTORAT IZ FIZIOLOGIJE NA IMPERIAL FAKULTETU, UNIVERZITET U LONDONU.

ORGINALNI NAZIV: RECONNECTIVE HEALING STUDIES WITH RESTRICTED SHOULDER MOBILITY | IZVOR:  
WWW.THERECONNECTION.COM | PREVOD: IVAN M​IRKOVIĆ

 

Ivan Mirkovic Rekonekcija Rekonektivni praktičar Herceg Novi Crna Gora
ece4ee_99e7bb47d25448878cb6128bc028c985-

Eksperimenti u laboratoriji

Kao predmet testiranja u Laborat. za Ljudske Energetske Sisteme (Human Energy Systems Laboratory) na univerzitetu Arizone, frekvencije RI™ su podvrgnute prikladnim naučnim eksperimentima.  Vidi temu

Umanjeno kretanje ruke

Prikledani eksperiment pri kojem je konstatovano da je seansa RI™ u trajanju od 10 min. više nego dvostruko djelotvornija od fizikalne terpije u obnavljanju punog raspona pokreta ramena ruke. Vidi temu

Uticaj frekvencija na DNK

Naučna studija predvođena uz Dr Geri Švarc-a i Dr Glen Rejn-a  predviđena je da ispita šta se zbiva kada se beskontaktni energetski mod. i Rekonektivno iscjeljivanje™ primjene na biljke i njihovu DNK.  Vidi temu

Studija u toku trening programa   

U okviru naučne studije, kod osoba su mjerene mogućnosti da rade, da osjete, emituju, primaju svjetlo i druge elektromagnetske frekvencije prije i nakon pohađanja trening programa Rekonektivnog iscjeljivanja. Vidi temu  

bottom of page