top of page

Naučne Reference

Renomirani naučnici provode prikladna naučna istraživanja i eksperimente u želji da razumiju kompletnost uticaja frekvencija Rekonektivnog Iscjeljivanja ® (energije, svijetlosti i informacije™) na čovjeka, floru i faunu. 

Eksperimentalna naučna studija je predvođena uz Dr Geri Švarc-a i Dr Linda G. S. Rasek.


KAO PREDMET TESTIRANJA U LABORATORIJI ZA LJUDSKE ENERGETSKE SISTEME (HUMAN ENERGY SYSTEMS LABORATORY) NA UNIVERZITETU ARIZONE, ENERGIJA REKONEKTIVNOG ISCJELJIVANJA™ JE PODVRGNUTA NAUČNIM EKSPERIMENTIMA U KONTROLISANIM LABORATORIJSKIM USLOVIMA.

Izvedene su serije posebno dizajniranih naučnih eksperimenata u kontrolisanim laboratorijskim uslovima nad Dr Erik Perlom i praktičarima Rekonektivnog Iscjeljivanja™ da bi se ocjenilo da li je energija realna i da li se može izmjeriti u laboratorijskim uslovima. Dr Perl i nekoliko njegovih učenika poslužili su kao predajnici energije, a primaoci su bili volonteri.


REZULTATI:
Prvi eksperiment je pokazao da su, iako zavezanih očiju, osobe primaoci tokom 83% vremena mogli da precizno osjete energiju. Drugi eksperiment je pokazao da je energija djelovala kao elektromagnetni impuls, a treći da se srčani talasi predajnika, izmereni Elektrokardiogramom (EKG), registruju u moždanim talasima primaoca, koji su izmjereni Elektroencefalogramom (EEG), posebno u situacijama kada predajnik namjerava da pošalje energiju. Najznačajniji je treći eksperiment, prilikom kojeg, bez obzira na to da li je primalac svijestan energije ili ne, EEG svakako pokazuje da postoji nesvjesno detektovanje i primanje energije u talasima mozga, bez uključivanja misli, nade i uvjerenja.

 

KOMENTARI: 
Prema Dr Švarcu: "Zaključak izvedenih eksperimenata je da je energija zaista realna, primjetna i mjerljiva."

KREDITI:

DR GERI ŠVARC - DIREKTOR LABORATORIJE ZA RAZVOJ SVIJESTI I ZDRAVLJA NA UNIVERZITETU ARIZONA.

DIREKTOR MEDICINE, NEUROLOGIJE, PSIHIJATRIJE, PSIHOLOGIJE I HIRURGIJE; I DIREKTOR, LABORATORIJE ZA NAPREDAK SVIJESTI I ZDRAVLJA, ARIZONA UNIVERZITET. BIVŠI DIREKTOR UNIVERZITETA I LABORATORIJE ZA LJUDSKE ENERGETSKE SISTEME (HUMAN ENERGY SYSTEMS LABORATORY). POSTAO DOKTOR NA HARVARD U 1971 GOD. ASISTENT PROFESORA PSIHOLOGIJE NA HARVARDU DO 1976 GOD.; PROFESOR PSIHOLOGIJE I PSIHIJATRIJE NA UNIVERZITETU JEIL I DIREKTOR CENTRA ZA PSIHOFIZIOLOGIJU JIEL UNIVERZITETA. ZAMJENIK DIREKTORA ZA BIHEVIORALNU MEDICINSKU KLINIKU NA JEIL UNIVERZITETU.

DR LINDA G. S. RASEK -  ZAMJENIK DIREKTORA LABORATORIJE ZA LJUDSKE ENERGETSKE SISTEME (HUMAN ENERGY SYSTEMS LABORATORY) NA UNIVERZITETU ARIZONA - TUKSON, ARIZONA (SAD).

ORGINALNI NAZIV: BIOENERGTIC STUDIES CONDUCTED ON RECONNECTIVE HEALING PRACTITIONERS  THOSE BEING TREATED | IZVOR:  WWW.THERECONNECTION.COM | PREVOD: IVAN MIRKOVIĆ

Ivan Mirkovic Rekonekcija Rekonektivni praktičar Herceg Novi Crna Gora

Eksperimenti u laboratoriji

Kao predmet testiranja u Laborat. za Ljudske Energetske Sisteme (Human Energy Systems Laboratory) na univerzitetu Arizone, frekvencije RI™ su podvrgnute prikladnim naučnim eksperimentima.  Vidi temu

Umanjeno kretanje ruke

Prikledani eksperiment pri kojem je konstatovano da je seansa RI™ u trajanju od 10 min. više nego dvostruko djelotvornija od fizikalne terpije u obnavljanju punog raspona pokreta ramena ruke. Vidi temu

Uticaj frekvencija RI® na DNK

Naučna studija predvođena uz Dr Geri Švarc-a i Dr Glen Rejn-a  predviđena je da ispita šta se zbiva kada se beskontaktni energetski modaliteti i Rekonektivno Iscjeljivanje™ primjene na biljke i njihovu DNK.  Vidi temu

ece4ee_99e7bb47d25448878cb6128bc028c985-

Studija u toku trening programa   

U okviru naučne studije, kod osoba su mjerene mogućnosti da rade, da osjete, emituju, primaju svjetlo i druge elektromagnetske frekvencije prije i nakon pohađanja trening programa Rekonektivnog Iscjeljivanja. Vidi temu  

bottom of page