top of page

Naučne Reference

Renomirani naučnici provode prikladna naučna istraživanja i eksperimente u želji da razumiju kompletnost uticaja frekvencija Rekonektivnog Iscjeljivanja ® (energije, svijetlosti i informacije™) na čovjeka, floru i faunu. 

NAUČNE REFERENCE DR GERI ŠVARCA

Uticaj frekvencija na floru i DNK

Eksperimentalna naučna studija je predvođena uz Dr Geri Švarc-a i Dr Glen Rejn-a.


NAUČNA STUDIJA JE PREDVIĐENA DA ISPITA ŠTA SE ZBIVA KADA SE BESKONTAKTNI ENERGETSKI MODALITETI PRIMJENE NA BILJKE I NJIHOVU DNK.

Prvo su izdvojeni parni uzorci listova prikladne gustine i veličine. Poznato je, da kada se listovi odvoje od matičnog životnog izvora (matične grane) umiru. Kada su listovi u tom procesu umiranja, oni zapravo otpuštaju energiju - ne krvi ili tečnosti - nego svjetlosti. Svjetlo napušta organizme kada oni umiru.

Tokom eksperimenta, jedan testirani list iz para je prepušten prirodnom umiranju, dok drugi list je postao subjekt tretiranja od strane nekog od iscjeljujućih beskontaktnih energetskih modaliteta (Reiki, Či Gong i Rekonektivno Iscjeljivanje). 

REZULTATI:
List iz para koji je prepušten prirodnom umiranju, potpuno je uvenuo u roku od sedam do deset dana. Drugi list na kojem su primjenjeni iscjeljujući energetski modaliteti održao se u životu približno 90 dana - osam do deset puta više, nakon energetskog iscjeljivanja Reikija, Či Gonga i Rekonektivnog Iscjeljivanja®. Prilikom eksperimenta, zapažena je evidentna razlika. Uz reiki, oporavak lista je počeo brzo i zatim naglo izblijedio. Sa Či Gong tehnikom, oporavak lista je počeo sporije, ali je trajao duže. Kada je na listu primijenjeno Rekonektivno Iscjeljivanje®, oporavak otkinutog lista je počeo najbrže i njegov efekat se zadržao puno duže pri održavanju lista u njegovom životu, tokom 70 - 90 dana.

Sledeći dio eksperimenta proveden je od strane Dr Glen Rejna, direktora istraživačke laboratorije za kvantnu biologiju u Njujorku.

EKSPERIMENT JE PREDVIĐEN DA UTVRDI KAKAV UTICAJ REKONEKTIVNO ISCJELJIVANJE® IMA NA DNK.

 

Prilikom eksperimenta, biljni DNK je "šokiran" toplotom i elektricitetom. Nauci je poznato da kada je šokirana, DNK spirala se odmotava. Ako se omogući njen prirodan oporavak, ista će pretendovati njeno ponovno uvijanje tokom određenog vremenskog perioda i pritom koristiti svjetlost tokom njenog uvijanja. Koristeći Spektrofotometar, Dr Rejn je pratio DNK regeneraciju tokom uticaja beskontaktnih iscjeljujućih energetskih modaliteta, Reikija, Đžonreja, Đžin šin-a i Rekonektivnog iscjeljivanja .  

REZULTATI:

Uz Reiki, Đžonrej i Đžin šin, DNK uzorak se umotao sporije od utvrđene norme. Uz Rekonektivno iscjeljivanje®, umotavanje DNK uzorka je teklo puno brže. Isto tako, tokom eksperimenata sa Rekonektivnim iscjeljivanjem®, utvrđeno je da taj tip iscjeljivanja zapravo ispravlja oštećenja koja su od ranije postojala u DNK uzorku. Eksperiment ukazuje da Rekonektivno iscjeljivanje® je drugačije i da ima direktan uticaj na DNK kod ljudskog bića.

KREDITI:

DR GERI ŠVARC - DIREKTOR LABORATORIJE ZA RAZVOJ SVIJESTI I ZDRAVLJA NA UNIVERZITETU ARIZONA.

DIREKTOR MEDICINE, NEUROLOGIJE, PSIHIJATRIJE, PSIHOLOGIJE I HIRURGIJE; I DIREKTOR, LABORATORIJE ZA NAPREDAK SVIJESTI I ZDRAVLJA, ARIZONA UNIVERZITET. BIVŠI DIREKTOR UNIVERZITETA I LABORATORIJE ZA LJUDSKE ENERGETSKE SISTEME (HUMAN ENERGY SYSTEMS LABORATORY). POSTAO DOKTOR NA HARVARD UNIVERZITETU 1971 GOD. ASISTENT PROFESORA PSIHOLOGIJE NA HARVARDU DO 1976 GOD.; PROFESOR PSIHOLOGIJE I PSIHIJATRIJE NA UNIVERZITETU JEIL I DIREKTOR CENTRA ZA PSIHOFIZIOLOGIJU JEIL UNIVERZITETA. ZAMJENIK DIREKTORA ZA BIHEVIORALNU MEDICINSKU KLINIKU NA JEIL UNIVERZITETU.

DR GLEN REJN - DIREKTOR ISTRAŽIVAČKE LABORATORIJE ZA KVANTNU BIOLOGIJU U NJUJORKU.

VIŠI NAUČNIK / DIREKTOR "ESTEE LAUDER" KOZMETIČKIH PROIZVODA, NAUČNIK ISTRAŽIVAČ MEDICINSKOG CENTRA NA STENFORD UNIVERZITETU, DOCENT PROFESORA "MOUNT SINAI" BOLNICE U NJUJORKU.


ORGINALNI NAZIV: STUDIES DEMONSTRATING RECONNECTIVE HEALING IMPACT ON PLANT AND PLANT DNA | IZVOR:  WWW.THERECONNECTION.COM |PREVOD: IVAN MIRKOVIĆ

Ivan Mirkovic Rekonekcija Rekonektivni praktičar Herceg Novi Crna Gora

Eksperimenti u laboratoriji

Kao predmet testiranja u Laborat. za Ljudske Energetske Sisteme (Human Energy Systems Laboratory) na univerzitetu Arizone, frekvencije RI™ su podvrgnute prikladnim naučnim eksperimentima.  Vidi temu

Umanjeno kretanje ruke

Prikledani eksperiment pri kojem je konstatovano da je seansa RI™ u trajanju od 10 min. više nego dvostruko djelotvornija od fizikalne terpije u obnavljanju punog raspona pokreta ramena ruke. Vidi temu

Uticaj frekvencija RI® na DNK

Naučna studija predvođena uz Dr Geri Švarc-a i Dr Glen Rejn-a  predviđena je da ispita šta se zbiva kada se beskontaktni energetski modaliteti i Rekonektivno Iscjeljivanje™ primjene na biljke i njihovu DNK.  Vidi temu

Studija u toku trening programa   

U okviru naučne studije, kod osoba su mjerene mogućnosti da rade, da osjete, emituju, primaju svjetlo i druge elektromagnetske frekvencije prije i nakon pohađanja trening programa Rekonektivnog Iscjeljivanja. Vidi temu  

bottom of page