top of page

RI ® | Prikadna Priznanja | Dr Vilijam Tiler (SAD) |  Energija tokom RI® seminara

"Razvili smo instrument koji može da pristupi tim nivoima realnosti na višim dimenzijama. To je tek početak, ali na njemu bar možemo da obavljamo očitavanje. I to je veoma značajno, tako da možemo da započnemo osmatranje prostora u kojem rade iscelitelji i opišemo nivo delotvornosti onoga što rade na nivou energije, u smislu kvantitativne merljivosti tog konkretnog prostora. 

 

U Sedoni radili smo eksperiment na jednoj od Erikovih isceliteljskih radionica i rezultati koje smo dobili bili su prilično zadivjujući. Pre svega, kada smo počeli s osmatranjem prostorije, što je bilo oko pet sati pre nego što je iko uopšte ušao u sobu – bilo ko od Erikovih saradnika, ili sam Erik, ili pacijenti – izmerili smo stanje viših standardnih razmera nego u normalnoj stvarnosti. Prostor je već bio doveden u željeno stanje! Znači, nešto se dogodilo i pre nego što su se učesnici okupili. Prostor je bio pripremljen, i to je isceliteljima omogućilo da lakše rade. Kada smo nastavili s osmatranjem prostora, našli smo da je dva dana kasnije intenzitet sadržaja delotvorne energije bio ogroman.

 

Dozvolite mi da se jasnije izrazim. Ako posmatramo normalnu realnost i zapitamo se: Koliki je porast efektivne temperature u tom normalnom prostoru, koliko bi on morao da se uveća da bi stvorio isti količinski višak energije zabeležen na Erikovom seminaru dva dana nakon početka?, odgovor je: Povečanje efektivne temperature za normalan prostor trebalo bi da iznosi 300 stepeni Celzijusa!* A to je enormno!

Ivan Mirkovic Rekonekcija Rekonektivni praktičar Herceg Novi Crna Gora

Efekti Koherencije

     
Dr. Korotkov pretpostavlja, da ti efekti koherencije mogu biti kanali, koji polaznicima seminara omoguća-vaju početno usvajanje novog nivoa iscjeljivanja puno brže, tokom samo jednog vikend-seminara. Vidi temu...

Olimpijski sportisti iz Rusije

     
Dvostruko slijepi test je proveden nad Ruskim Olimpijskim timom, ukupno 40 osoba. Studija je zami-šljena tako da test subjekti tokom dva dana provedu šest sati u interakciji sa frekvencijama RI. Vidi temu...

Ivan Mirkovic Rekonekcija Rekonektivni praktičar Herceg Novi Crna Gora

Relevacija ljudskih emocija

     
Prikladna istraživanja u ljudsko-kompjuterskim interakcijama su ra- zvila metode za otkrivanje emoti- vnih stanja predavača kroz procjenu audio signala. Uređaj i metoda se baziraju na...  Vidi temu...

Ivan Mirkovic Rekonekcija Rekonektivni praktičar Herceg Novi Crna Gora

Mjerenja EPC kamerom

     
Elektrofotonska kamera (EPC) pre-dstavlja instrument koji je baziran na analizi otpuštanja gasne vizualizacije (GDV) i dio je kompjuterizovanog sistema radi proučavanja ljudskih energetskih polja.  Vidi temu...

bottom of page