top of page
Ivan Mirkovic Rekonekcija Rekonektivni praktičar Herceg Novi Crna Gora

Studija nad RI® praktičarima

     
Ovaj dokument predstavlja očiglednu potvrdu da je Rekonektivno Iscjeljiv-anje nešto novo, drugačije i da se pojavljuje po prvi put na planeti. Daleko premašuje bilo koje stanje koje se zapravo zapaža... Vidi temu...

Energija, svetlost i informacija

     
Polja viših dimenzija još nam nisu kvantitativno pristupačna jer su instrumenti koje imamo primarno oblikovani na nivou realnosti električnog atomskog molekula, i samim tim ograničeni..." Vidi temu...

Ivan Mirkovic Rekonekcija Rekonektivni praktičar Herceg Novi Crna Gora
Ivan Mirkovic Rekonekcija Rekonektivni praktičar Herceg Novi Crna Gora

4 kontrolisana eksperimenta

     
Kao predmet testiranja u Laboratoriji za ljudske energetske sisteme na Univerzitetu Arizone, energija vezana za Rekonektivno Iscjeljivanje je podvrgnuta kontrolisanim naučnim eksperimentima.  Vidi temu...

bottom of page