top of page

RI ® | Prikadna Priznanja | Dr Geri Švarc (SAD) |  Studija nad RI® praktičarima

Pokrenut je eksperiment pri kojem su registrovani srčani otkucaji i njihova varijabilnost kod praktičara RI®, upoređivajući ih sa ranijim studijama u kojima su mjereni isti parametri kod osoba u meditativnom stanju, majstora borilačkih vještina i učiteljia Či-Gonga i Reikija.

Rezultati: Tokom seansi, i RI® praktičari i njihovi subjekti bi polako ulazili u povišena stanja energetskog iscjeljivanja. Praktičar bi počeo da doživljava izmjenjena stanja svijesti koja su evidentirana kroz primjetne moždane i srčane aktivnosti. Takvo stanje je nazvano "emocionalno mirovanje" a povezano je sa izuzetnom pažnjom, osjećanjima mira, povezanosti sa univerzalnom energetskom mrežom i mogućnošću pojačane percepcije. To daleko premašuje bilo koje stanje koje se obično zapaža kod drugih modaliteta energetskog iscjeljivanja. Zapravo, takvo stanje je veoma različito od onih koji su ranije zapaženi kod meditacije, joge, Reikija i drugih energetskih iscjeljivanja nad kojima su takođe provedene naučne studije. Ovaj dokument predstavlja očiglednu potvrdu da je Rekonektivno Iscjeljivanje nešto novo, drugačije i da se pojavljuje po prvi put na planeti.

Energija, svetlost i informacija

     
Polja viših dimenzija još nam nisu kvantitativno pristupačna jer su instrumenti koje imamo primarno oblikovani na nivou realnosti električnog atomskog molekula, i samim tim ograničeni..." Vidi temu...

Ivan Mirkovic Rekonekcija Rekonektivni praktičar Herceg Novi Crna Gora
Ivan Mirkovic Rekonekcija Rekonektivni praktičar Herceg Novi Crna Gora

Energija tokom RI® seminara

     
U Sedoni radili smo eksperiment na jednoj od Erikovih isceliteljskih radionica i rezultati koje smo dobili bili su prilično zadivjujući. Pre svega, kada smo počeli s osmatranjem prostorije...  Vidi temu...

Ivan Mirkovic Rekonekcija Rekonektivni praktičar Herceg Novi Crna Gora

Umanj. pokretljivost ramena

     
Konstatovano je da je seansa RI® u trajanju od 10 min. više nego dvostruko djelotvornija od fizikalne terpije u obnavljanju punog raspona pokreta, posebno kod umanjenog opsega kretanja ramena. Vidi temu...

bottom of page