top of page

Renomirani naučnici provode prikladna naučna istraživanja i eksperimente u želji da razumiju kompletnost uticaja Rekonektivnih frekvencija (energije, svijetlosti i informacije™) na čovjeka, floru i faunu. 

NAUČNE REFERENCE DR KONSTANTIN KOROTKOVA

Mjerenje energetskih emisija
Vidi Naučne Reference

Ivan Mirkovic Rekonekcija Rekonektivni praktičar Herceg Novi Crna Gora

Mjerenja EPC® kamerom
Vidi Naučne Reference

Dr Konstantin Korotkov je dvostruki doktor nauka sa Univerziteta u Sankt Petersburgu. Njegovi doktorati su iz fizike i biomedicine. Autor je 17 patenata u vidu instrumenata za za istraživanje različitih oblika energije. Vodi istraživačku karijeru više od 40 godina, primjenjujući strogu naučnu metodu s nezasitnom radoznalošću o potencijalima duše. Autor je 10 knjiga prevedenih na engleski, francuski, njemački, italijanski i španski jezik, uključujući "Život posle života": Eksperimenti i ideje o promjenama nakon smrti - 1998, "Aura i svijest" - nova faza naučnog razumijevanja - 1998, Ljudska energetska polja: Studija sa GDV bioelektrografijom - 2002, Mjerenja energetskih polja: Stanje umetnosti - 2006. "Energija zdravlja" - 2016, i "Energija svemira" - 2017. 

NA V KONGRESU MEĐUNARODNE UNIJE MEDICINSKE I PRIMENJENE BIOELEKTROGRAFIJE (INTERNATIONAL UNION OF MEDICAL AND APPLIED BIOELECTROGRAPHY - IUMAB) U KURITIBI, BRASIL, 2001, 2005 I 2010. GODINE, DR KOROTKOV JE IZABRAN ZA PREDSEDNIKA IUMAB-A OD STRANE NAJZNAČAJNIJIH SVETSKIH ISTRAŽIVAČA. 
 

~ Njegov naučni brend, Elektrofotonska-kamera®, prevazilazi Kirlijanovu fotografiju i koristi se za direktno gledanje i mjerenje polja ljudske energije u realnom vremenu. Kamera se zasniva na tehnici vizuelnog pražnjenja gasa (GDV - Gas Discharge Visualisation). ili (EPC - Electro Photonic Capture). Njegova nova tehnologija omogućava da se posebnom kamerom snime fizička, emocionalna, mentalna kao i duhovna energija koja izlazi i ulazi u osobu, biljaku, tečnost, materiju, nežive predmete i zatim ih pretoči u kompjuterizirani model. 

GDV TEHNIKA JE PRIHVAĆENA OD STRANE RUSKOG MINISTARSTVA ZDRAVLJA KAO MEDICINSKA TEHNOLOGIJA KOJA JE SERTIFIKOVANA U EVROPI. VIŠE OD 1000 LJEKARA, PRAKTIČARA I ISTRAŽIVAČA IMA KORISTI OD UPOTREBE OVE TEHNOLOGIJE ŠIROM SVIJETA. VIŠE OD 150 RADOVA OBJAVLJENO JE NA GDV-U U MNOGIM ZEMLJAMA.

Dr Korotkov podsjeća azumijevanja energija, bez razumijevanja ljudskog duha, ne možemo dobiti ni pravo razumijevanje planete. "Mi na planeti imamo mnogo tipova energija, i možemo ih mjeriti instrumentima. U drevnim matrijalima navode se mnogi nivoi energetskih polja. Sa fizičke tačke gledišta, to su zapravo frekvencije."

Efekti Rekonektivnog Iscjeljivanja (RI)  predstavljeni su u knjizi  Dr Konstantin Korotkova “Nauka potvrđuje Rekonektivno Iscjeljivanje”. (Vidi Science Confirms Reconnective Healing).

DR KONSTANTIN KOROTKOV - TOKOM NJEGOVE KARIJERE BIO JE NA SLEDEĆIM POZICIJAMA OD VAŽNOSTI: ZAMJENIK DIREKTORA FEDERALNOG INSTITUTA ZA FIZIČKU KULTURU U SANKT PETERSBURGU~ PROFESOR RAČUNARSTVA I BIOFIZIKE NA UNIVERZITETU INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA, MEHANIKE I OPTIKE U SANKT PETERSBURGU ~ PROFESOR ZA ISTRAŽIVANJA U AKADEMIJI ZA FIZIČKU KULTURU U SANKT PETERBURGU ~ PREDSJEDNIK MEĐUNARODNE UNIJE ZA MEDICINSKU I PRIMIJENJENU BIOELEKTROGRAFIJU ~ SAVJETODAVAC ZA "AVEDA" KOMPANIJU KOJA PROIZVODI KOZMETIČKE PREPARATE NA PRIRODNOJ BAZI (SAD) ~ ČLAN JE REDAKCIJA: "ČASOPISA ALTERNATIVNE I KOMPLEMENTARNE MEDICINE", KAO I ČASOPISA ZA PROMOCIJU NAUČNIH ISCJELJENJA. ~ OBJAVIO JE VIŠE OD 200 RADOVA U VODEĆIM ČASOPISIMA NA TEMU FIZIKE I BIOLOGIJE. ~ AUTOR 9 KNJIGA KOJE SU PREVEDENE NA ENGLESKI, FRANCUSKI, NJEMAČKI, ITALIJANSKI I ŠPANSKI, UKLJUČUJUĆI "SVJETLA POSLE ŽIVOTA: EKSPERIMENTI I IDEJE O IZMJENAMA KIRLIANOVE FOTOGRAFIJE NAKON SMRTI." ~ "NJEGOV NAUČNI BREND, ELEKTROFOTONSKA-KAMERA®, PREVAZILAZI KIRLIJANOVU FOTOGRAFIJU I KORISTI SE ZA DIREKTNO GLEDANJE I MJERENJE POLJA LJUDSKE ENERGIJE U REALNOM VREMENU.

William A.Tiller

Dr Vilijam Tiler 

     
Dr Vilijam Tiler (SAD) Profesor emeritus Univerziteta Stanford - Odsjek Materijalne Nauke. ~ Autor osam knjiga, 250 naučnih radova. Proveo je oko 34 godine u akademskoj zajednici. Vidi temu

Gary E. Schwartz

Dr Geri Švarc 

     
Dr Geri Švarc - direktor laboratorije za razvoj svijesti i zdravlja na univerzitetu Arizona. ~ Direktor Medicine, Neurologije, Psihijatrije, Psihologije i Hirurgije ~ direktor, Laboratorije za napredak svijesti i zdravlja. Vidi temu

Hiroshi Motoyama

Dr Hiroši Motojama

     

Naučnik, predavač i autor. Pronalazač je uređaja za identifikaciju meridiana i energije u čovjekovom tijelu (AMI - Apparatus for Meridian Identification)  kako bi se pročitao protok energije kroz meridijane tijelaVidi temu

James J. Hurtak

Dr Džejms Hurtak

     
Dr Džejms Hurtak (San Hoze, Kalifornija) je doktor društvenih nauka, arheolog i futurista. Osnivač Akademije za buduću nauku (The Academy for Future Science) koja povezuje principe nauke i svijesti. Vidi temu

bottom of page