Renomirani naučnici provode prikladna naučna istraživanja i eksperimente u želji da razumiju kompletnost uticaja Rekonektivnih frekvencija (energije, svijetlosti i informacije™) na čovjeka, floru i faunu. 

Ivan Mirkovic Rekonekcija Rekonektivni praktičar Herceg Novi Crna Gora

Mjerenja EPC® kamerom
Vidi Naučne Reference

Dr Konstantin Korotkov vodi istraživačku karijeru više od 40 godina, primjenjujući strogu naučnu metodu s nezasitnom radoznalošću o potencijalima duše. Autor je 10 knjiga prevedenih na engleski, francuski, njemački, italijanski i španski jezik, uključujući "Život posle života": Eksperimenti i ideje o promjenama nakon smrti - 1998, "Aura i svijest" - nova faza naučnog razumijevanja - 1998, Ljudska energetska polja: Studija sa GDV bioelektrografijom - 2002, Mjerenja energetskih polja: Stanje umetnosti - 2006. "Energija zdravlja" - 2016, i "Energija svemira" - 2017. 

NA V KONGRESU MEĐUNARODNE UNIJE MEDICINSKE I PRIMENJENE BIOELEKTROGRAFIJE (INTERNATIONAL UNION OF MEDICAL AND APPLIED BIOELECTROGRAPHY - IUMAB) U KURITIBI, BRASIL, 2001, 2005 I 2010. GODINE, DR KOROTKOV JE IZABRAN ZA PREDSEDNIKA IUMAB-A OD STRANE NAJZNAČAJNIJIH SVETSKIH ISTRAŽIVAČA. 
 

~ Njegov naučni brend, Elektrofotonska-kamera®, prevazilazi Kirlijanovu fotografiju i koristi se za direktno gledanje i mjerenje polja ljudske energije u realnom vremenu. Kamera se zasniva na tehnici vizuelnog pražnjenja gasa (GDV - Gas Discharge Visualisation). ili (EPC - Electro Photonic Capture). Njegova nova tehnologija omogućava da se posebnom kamerom snime fizička, emocionalna, mentalna kao i duhovna energija koja izlazi i ulazi u osobu, biljaku, tečnost, materiju, nežive predmete i zatim ih pretoči u kompjuterizirani model. 

GDV TEHNIKA JE PRIHVAĆENA OD STRANE RUSKOG MINISTARSTVA ZDRAVLJA KAO MEDICINSKA TEHNOLOGIJA KOJA JE SERTIFIKOVANA U EVROPI. VIŠE OD 1000 LJEKARA, PRAKTIČARA I ISTRAŽIVAČA IMA KORISTI OD UPOTREBE OVE TEHNOLOGIJE ŠIROM SVIJETA. VIŠE OD 150 RADOVA OBJAVLJENO JE NA GDV-U U MNOGIM ZEMLJAMA.

Dr Korotkov podsjeća azumijevanja energija, bez razumijevanja ljudskog duha, ne možemo dobiti ni pravo razumijevanje planete. "Mi na planeti imamo mnogo tipova energija, i možemo ih mjeriti instrumentima. U drevnim matrijalima navode se mnogi nivoi energetskih polja. Sa fizičke tačke gledišta, to su zapravo frekvencije."

Efekti Rekonektivnog Iscjeljivanja (RI)  predstavljeni su u knjizi  Dr Konstantin Korotkova “Nauka potvrđuje Rekonektivno Iscjeljivanje”. (Vidi Science Confirms Reconnective Healing).

DR KONSTANTIN KOROTKOV - TOKOM NJEGOVE KARIJERE BIO JE NA SLEDEĆIM POZICIJAMA OD VAŽNOSTI: ZAMJENIK DIREKTORA FEDERALNOG INSTITUTA ZA FIZIČKU KULTURU U SANKT PETERSBURGU~ PROFESOR RAČUNARSTVA I BIOFIZIKE NA UNIVERZITETU INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA, MEHANIKE I OPTIKE U SANKT PETERSBURGU ~ PROFESOR ZA ISTRAŽIVANJA U AKADEMIJI ZA FIZIČKU KULTURU U SANKT PETERBURGU ~ PREDSJEDNIK MEĐUNARODNE UNIJE ZA MEDICINSKU I PRIMIJENJENU BIOELEKTROGRAFIJU ~ SAVJETODAVAC ZA "AVEDA" KOMPANIJU KOJA PROIZVODI KOZMETIČKE PREPARATE NA PRIRODNOJ BAZI (SAD) ~ ČLAN JE REDAKCIJA: "ČASOPISA ALTERNATIVNE I KOMPLEMENTARNE MEDICINE", KAO I ČASOPISA ZA PROMOCIJU NAUČNIH ISCJELJENJA. ~ OBJAVIO JE VIŠE OD 200 RADOVA U VODEĆIM ČASOPISIMA NA TEMU FIZIKE I BIOLOGIJE. ~ AUTOR 9 KNJIGA KOJE SU PREVEDENE NA ENGLESKI, FRANCUSKI, NJEMAČKI, ITALIJANSKI I ŠPANSKI, UKLJUČUJUĆI "SVJETLA POSLE ŽIVOTA: EKSPERIMENTI I IDEJE O IZMJENAMA KIRLIANOVE FOTOGRAFIJE NAKON SMRTI." ~ "NJEGOV NAUČNI BREND, ELEKTROFOTONSKA-KAMERA®, PREVAZILAZI KIRLIJANOVU FOTOGRAFIJU I KORISTI SE ZA DIREKTNO GLEDANJE I MJERENJE POLJA LJUDSKE ENERGIJE U REALNOM VREMENU.

William A. Tiller.jpg

Dr Vilijam Tiler 

     
Dr Vilijam Tiler (SAD) Profesor emeritus Univerziteta Stanford - Odsjek Materijalne Nauke. ~ Autor osam knjiga, 250 naučnih radova. Proveo je oko 34 godine u akademskoj zajednici. Vidi temu

Gary E. Schwartz.jpg

Dr Geri Švarc 

     
Dr Geri Švarc - direktor laboratorije za razvoj svijesti i zdravlja na univerzitetu Arizona. ~ Direktor Medicine, Neurologije, Psihijatrije, Psihologije i Hirurgije ~ direktor, Laboratorije za napredak svijesti i zdravlja
.
 Vidi temu

Hiroshi Motoyama.jpg

Dr Hiroši Motojama

     

Naučnik, predavač i autor. Pronalazač je uređaja za identifikaciju meridiana i energije u čovjekovom tijelu (AMI - Apparatus for Meridian Identification)  kako bi se pročitao protok energije kroz meridijane tijelaVidi temu

James%20J_edited.jpg

Dr Džejms Hurtak

     
Dr Džejms Hurtak (San Hoze, Kalifornija) je doktor društvenih nauka, arheolog i futurista. Osnivač Akademije za buduću nauku (The Academy for Future Science) koja povezuje principe nauke i svijesti. Vidi temu

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

 IVAN MIRKOVIC | MONTENEGRO | +38269234935        | WWW.REKONEKCIJA.ME © 2021