top of page

RI ® | Prikadna Priznanja | Dr. K. Korotkov | Olimpijski sportisti iz Rusije

Dvostruko slijepi test je proveden nad Ruskim Olimpijskim timom, ukupno 40 osoba. Studija je zamišljena tako da test subjekti tokom dva dana provedu šest sati u interakciji sa frekvencijama Rekonektivnog Isceljivanja. Nad sportistima su primjenjena prikladna mjerenja prije i poslije RI. Mjeren im je puls, srčani ritam, energija, brzina oporavka i krvni nalazi.

 

Rezultati su pokazali da je na svim učesnicima je došlo do ubrzanog pozitivnog efekta. Polovina podvrgnutih poslije seansi RI su imali njihove energetske parametre značajno povećane i 10 dana kasnije njihova poboljšanja su postala još više statistički povećana.  Dalja istraživanja su pokazala pad krvnog pritiska, povećanu metaboličku, imunološku, antitoksinsku i antioksidativnu aktivnost u organizmu, poboljšanu kardiovaskularnu funkciju i poboljšanja u DNK. Svaki od atletičara i test subjekata iskusio je značajan pomak u njihovim energetskim nivoima, sa prosječnim porastom od 22 %. Olimp. atletičari su prijavili da jasno osjećaju frekvencije i koristi koje njihova tela imaju od istih. Jedan od atleta, koji je imao prelom noge i koji je hodao sa teškocama i uz pomoć štaka, bio je u mogućnosti da posle eksperimenta od dve seanse RI ustane sa stola i hoda bez štaka uz prisustvo slabijeg bola. Njegov doktor, koji je bio prisutan za vreme eksperimenta, odlučio je da napravi novi rendgentski snimak već sledećeg dana i bio je zatečen onim što je video, a to je da je ozbiljan prelom prešao u blago uganuće.

Dr. Korotkov je rekao, "Ovo označava dugotrajan efekat Rekonektivnog Iscjeljivanja i njegov značaj za dobrobit i pripreme sportista."

Ivan Mirkovic Rekonekcija Rekonektivni praktičar Herceg Novi Crna Gora

Efekti Koherencije

     
Dr. Korotkov pretpostavlja, da ti efekti koherencije mogu biti kanali, koji polaznicima seminara omoguća-vaju početno usvajanje novog nivoa iscjeljivanja puno brže, tokom samo jednog vikend-seminara. Vidi temu...

Olimpijski sportisti iz Rusije

     
Dvostruko slijepi test je proveden nad Ruskim Olimpijskim timom, ukupno 40 osoba. Studija je zami-šljena tako da test subjekti tokom dva dana provedu šest sati u interakciji sa frekvencijama RI. Vidi temu...

Ivan Mirkovic Rekonekcija Rekonektivni praktičar Herceg Novi Crna Gora

Relevacija ljudskih emocija

     
Prikladna istraživanja u ljudsko-kompjuterskim interakcijama su ra- zvila metode za otkrivanje emoti- vnih stanja predavača kroz procjenu audio signala. Uređaj i metoda se baziraju na...  Vidi temu...

Ivan Mirkovic Rekonekcija Rekonektivni praktičar Herceg Novi Crna Gora

Mjerenja EPC kamerom

     
Elektrofotonska kamera (EPC) pre-dstavlja instrument koji je baziran na analizi otpuštanja gasne vizualizacije (GDV) i dio je kompjuterizovanog sistema radi proučavanja ljudskih energetskih polja.  Vidi temu...

bottom of page