top of page

Naučne Reference

Renomirani naučnici provode prikladna naučna istraživanja i eksperimente u želji da razumiju kompletnost uticaja Rekonektivnih frekvencija (energije, svijetlosti i informacije™) na čovjeka, floru i faunu. 

Eksperiment kod atrofije mišića u donjim ekstremitetima


EKSPERIMENT JE PREDVOĐEN SLEDEĆIM NAUČNICIMA: DR HIROŠI MOTOJAMA, DR KOJI TSUČIJA I DR TOŠIAKI HARADA.

REZULTATI REKONEKTIVNOG ISCJELJIVANJA NA SUBJEKTU ATROFIRANIH DONJIH UDOVA, NESPOSOBNIM ZA HODANJE BEZ HODALICE 6 MJESECI PRIJE STUDIJE. PREDMET JE BIO 74-GODIŠNJI MUŠKARAC ČIJE NOGE SU POSTALE ATROFIRANE NAKON OPERACIJE NA SRCU.

 

Mjerenja su izvršena na ovu temu koristeći aparat za identifikaciju energetskih meridiana (AMI - Apparatus for Meridian Identification) prije i nakon sve tri 45-minutne seanse rekonektivnog iscjeljivanja sa jednodnevnim vremenskim razmakom između istih.

AMI APARAT MJERI ELEKTRIČNU PROVODLJIVOST, KAPACITIVNOST I POLARIZACIJU KOŽNOG TKIVA I TEČNOSTI. JEDNOSTRUKI KVADRATNI IMPULS NAPONA PRIMJENJUJE SE NA SVAKI PRST RUKE I STOPALA. ZA SVAKI OD NJIH SE ANALIZIRAJU PRELAZNI TALASNI OBLICI, POČETNA STRUJA (BP), REAKCIJE ZA PRONALAŽENJE STRUJE NAKON JONSKE POLARIZACIJE (AP) I UKUPNOG ELEKTRIČNOG NABOJA JONA MOBILIZIRANIH ZA POLARIZACIJU (IQ).

 

BP (μA) = POČETNA STRUJA PRIJE JONSKE POLARIZACIJE
AP (μA) = STRUJA NAKON ZAVRŠETKA JONSKE POLARIZACIJE

IQ (pC) = UKUPNI ELEKTRIČNI NABOJ MOBILIZIRANIH JONA ZA POLARIZACIJU

REZULTATI: 
U sva tri paramtera (BP, AP i IQ) pronađene su značajne promjene koje jasno ukazuju na efekte procesa iscjeljenja tj. ponovnog pokretanja energije i aktiviranja funkcija donjeg dijela tijela. Nakon iscjeljenja, primjećene su značajne promjene u reakciji tijela na puls napona, što ukazuje na promjene u elektroprovodljivosti tijela, uzrokovane promjenama u mikrovaskularnom protoku krvi i znojenjem. Odmah nakon treće seanse iscjeljenja osoba je ustala bez pomoći i hodala bez hodalice.

BP kompletnog tijela se nije mnogo promijenila (+1,8%). Međutim, značajno smanjenje energije gornjeg dijela tijela (-6,3%) i značajno povećanje energije donjeg dijela tijela (+ 11,7%) dogodilo se istovremeno snabdijevanjem donjem dijelu tijela gdje je energija bila znatno manjkava prije početka interakcije sa Rekonektivnim frekvencijama. 

 

AP kompletnog tijela pokazala je izraženije promjene u smislu smanjenja parametara gornjeg dijela tijela (-22%) i povećanja istih u donjem dijelu tijela (+48,7%) a takođe i simpatički nervni sistem postao je znatno aktivniji.  Taj je odgovor u skladu s preraspodjelom protoka krvi s gornjeg u donji dio tijela. 

IQ kompletnog tijela značajno se povećao za 9,0%. Zanimljivo je primijetiti da, za razliku od BP-a i AP-a, IQ u gornjem dijelu tijela ostao je nepromenjen. Međutim, došlo je do njegovog značajnog povećanja u donjem dijelu tijela (+ 21,6%) - što ukazuje na poboljšanje imunološke funkcije u donjem dijelu tijela. 

KOMENTARI
"Ovo je studija slučaja koja uključuje samo jednu osobu i ne uključuje kontrolno poređenje sa osobom sličnih zdravstvenih izazova koja prima placebo efekat ili nema tretman. Mogući efekti AMI postupka na temu, nezavisno od Rekonektivnog isceljivanja, nisu adresirani. Međutim, krajnji rezultat je u skladu s blagotvornim učinkom Rekonektivnog iscjeljivanja na fizičku funkciju." 

NAPOMENA: AUTORI OVOG RADA PROVELI SU STUDIJU SA STAJALIŠTA NAUČNOG INTERESA ZA SUPTILNE ENERGETSKE EFEKTE NA LJUDSKOM SUBJEKTU I BEZ KOMERCIJALNIH UTICAJA.

DR HIROŠI MOTOJAMA - JAPANSKI NAUČNIK, DR PSIHOLOGIJE I FILOZOFIJE, AUTOR ČIJA JE PRIMARNA TEMA BILA VEZA UMA I TIJELA. ~ BIO JE PREDSJEDNIK INSTITUTA ZA ŽIVOTNU FIZIKU U TOKIJU (TOKYO INSTITUTE FOR LIFE PHYSICS) KAO I INSTITUTA ZA NAUKU O ČOVJEKU U KALIFORNIJI (CALIFORNIA INSTITUTE FOR HUMAN SCIENCE).  MOTOJAMA JE POZNAT PO ISTRAŽIVANJIMA KOJA SE ODNOSE NA AKUPUNKTURNE MERIDIJANE. PRONALAZAČ JE UREĐAJA ZA IDENTIFIKACIJU MERIDIANA I "KI" ENERGIJE U ČOVJEKOVOM TIJELU (AMI - APPARATUS FOR MERIDIAN IDENTIFICATION). AUTOR JE VIŠE OD PEDESET KNJIGA, UKLJUČUJUĆI "KARMA I REINKARNACIJA" I "PREMA SUPER SVIJESTI: MEDITACIJSKA TEORIJA I PRAKSA." AUTOR JE BROJNIH MONOGRAFIJA I NAUČNIH RADOVA KOJE JE PREDSTAVIO NA NAUČNIM KONFERENCIJAMA U MNOGIM GRADOVIMA. BIO JE INTEGRALNI MISLILAC KOJI SE ZALAGAO ZA SINTEZU MODERNE NAUKE SA SVJETSKOM DUHOVNOM TRADICIJOM.

DR KOJI TSUČIJA - STARIJI ISTRAŽIVAČ I DIREKTOR PROJEKTA "SUPTILE ENERGY RESEARCH LABORATORY" INSTITUTA ZA NAUKU O ČOVJEKU U KALIFORNIJI (CALIFORNIA INSTITUTE FOR HUMAN SCIENCE). E-MAIL: KOJI_TSUCHIYA@CIHS.EDU

ORGINALNI NAZIV: RESULTS OF RECONNECTIVE HEALING ON A SUBJECT WITH EMACIATED LOWER LIMBS | IZVOR: WWW.THERECONNECTION.COM | PREVOD: IVAN MIRKOVIĆ

Ivan Mirkovic Rekonekcija Rekonektivni praktičar Herceg Novi Crna Gora

Mjerenje energetskih emisija

Studija dizajnirana da opaža promjene kod ljudi koji primaju frekvencije. Energetske emisije iz prstiju volontera su snimljene i mjerene Korotkovom Elektrofotonskom kamerom, prije i poslije tretmana. Vidi temu

Eksperimenti u laboratoriji

Kao predmet testiranja u Laborat. za Ljudske Energetske Sisteme (Human Energy Systems Laboratory) na univerzitetu Arizone, frekvencije RI™ su podvrgnute prikladnim naučnim eksperimentima.  Vidi temu

Mjerenja EPC® kamerom

Elektrofotonska kamera predstavlja instrument koji se zasniva na analizi otpuštanja gasne vizualizacije (GDV - Gas Discharge Visualisation) i dio je kompjuter. sistema radi proučavanja ljudskih energetskih polja.  Vidi temu

Leafs.png

Uticaj frekvencija na DNK

Naučna studija predvođena uz Dr Geri Švarc-a i Dr Glen Rejn-a  predviđena je da ispita šta se zbiva kada se beskontaktni energetski modaliteti i Rekonektivno iscjeljivanje™ primjene na biljke i njihovu DNK.  Vidi temu

bottom of page