top of page

Naučne Reference

Renomirani naučnici provode prikladna naučna istraživanja i eksperimente u želji da razumiju kompletnost uticaja Rekonektivnih frekvencija (energije, svijetlosti i informacije™) na čovjeka, floru i faunu. 

NAUČNE REFERENCE DR KONSTANTIN KOROTKOVA

Mjerenja Elektrofotonskom kamerom

Eksperimentalna studija predvođena uz Dr Konstantin Korotkov-a, Dag De Vita, Dr Kimbu Arem, Krišna Mandapu, Berni Vilijams-a i Len Visneski-a.

 

TOKOM DVADESETE GODIŠNJICE ISSSEEM (NON-PROFIT INTERDISCIPLINARY ORGANIZATION FOR THE STUDY OF THE BASIC SCIENCES AND MEDICAL AND THERAPEUTIC APPLICATIONS OF SUBTLE ENERGIES - WWW.ISSEEM.ORG) KONFERENCIJE U JUNU 2010. GODINE, MNOGE PREZENTACIJE SU BILE POSVEĆENE RAZLIČITIM MODALITETIMA ISCJELJIVANJA. 

Ova tema je od važnosti kako za praksu CAM-a (Complementary Alternative Medicine Medical » Hospitals) kao i za razumjevanje mehanizama svijesti. U okviru konferencije predstavljena je cijelodnevna radionica; "Mjerenja ljudskog energetskog polja u realnom vremenu: Kvantifikacija suptilnih energija elektrofotonskim snimanjem koje se temelji na tehnici gasne vizualizacije (GDV - Gas Discharge Visualisation). Tokom radionice, provedene su serije eksperimenata koristeći grupnu namjeru "Rekonektivnog iscjeljivanja", kao i zvučnu terapiju.

TEHNOLOGIJA:
Elektrofotonska kamera (EPC) predstavlja instrument koji je baziran na analizi otpuštanja gasne vizualizacije (GDV - Gas Discharge Visualisation) i dio je kompjuterizovanog sistema radi proučavanja ljudskih energetskih polja.

Koristeći Kirlijanov efekat, navedena tehnika ide izvan tradicionalne Kirlijanove fotografije. EPC sistem dopušta direktno posmatranje u realnom vremenu i uvid u analizu promjene u energetskom polju čovjeka i drugih organizama. Prikupljena informacija je kvantifikovana i analizirana putem sofisticiranog softvera. Tehnologija ima izvanredne implikacije za mnoga zdravstvena područija, uključujući konvencionalnu i komplementarnu medicinu. Istraživanja sa EPC uređajem se trenutno sprovode na univerzitetima i istraživačkim institutima na planeti, u područjima kao što su medicina, "energetska medicina" (na univerzitetu u Arizoni i Holos univerzitetu), sportski treninzi, biofizika, parapsihologija itd. 

UČESNICI: 
Više od 50 osoba oba pola prisustvovali su radionici i učestvovali u eksperimentima.  Za neke eksperimente su izabrani volonteri radi pružanja ličnih energetskih zapažanja. U drugim, svi polaznici su bili saradnici u eksperimentima. 


TOK EKSPERIMENATA. 
Prvo je Dag De Vito predstavio tehniku Rekonektivnog iscjeljivanja
svim volonterima. Zatim, on i njegov asistent pružili su RI interakciju  za 5 volontera. Osobe su mjerene sa EPC prije i poslije sesije. 

REZULTATI:

EPC-grami svih 10 prstiju volontera su snimljeni prije i nakon primanja frekvencija Rekonektivnog iscjeljivanja. Povećanje energije zabilježeno je kod svih pet volontera. Promjene su bile statistički značajne za troje od tih ljudi. Slično tome, redukcije u varijaciji za entropijske parametre, zabilježile su značajnu harmonizaciju učesnika. 

DR KONSTANTIN KOROTKOV - ZAMJENIK DIREKTORA FEDERALNOG INSTITUTA ZA FIZIČKU KULTURU U SANKT PETERSBURGU.
~ PROFESOR RAČUNARSTVA I BIOFIZIKE NA UNIVERZITETU INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA, MEHANIKE I OPTIKE U SANKT PETERSBURGU ~ PROFESOR ZA ISTRAŽIVANJA U AKADEMIJI ZA FIZIČKU KULTURU U SANKT PETERBURGU ~ PREDSJEDNIK MEĐUNARODNE UNIJE ZA MEDICINSKU I PRIMIJENJENU BIOELEKTROGRAFIJU ~ SAVJETODAVAC ZA "AVEDA" KOMPANIJU KOJA PROIZVODI KOZMETIČKE PREPARATE NA PRIRODNOJ BAZI (SAD) ~ ČLAN JE REDAKCIJA: "ČASOPISA ALTERNATIVNE I KOMPLEMENTARNE MEDICINE", KAO I ČASOPISA ZA PROMOCIJU NAUČNIH ISCJELJENJA. ~ OBJAVIO JE VIŠE OD 200 RADOVA U VODEĆIM ČASOPISIMA NA TEMU FIZIKE I BIOLOGIJE. ~ AUTOR 9 KNJIGA KOJE SU PREVEDENE NA ENGLESKI, FRANCUSKI, NJEMAČKI, ITALIJANSKI I ŠPANSKI, UKLJUČUJUĆI "SVJETLA POSLE ŽIVOTA: EKSPERIMENTI I IDEJE O IZMJENAMA KIRLIANOVE FOTOGRAFIJE NAKON SMRTI." NJEGOV NAUČNI BREND, ELEKTROFOTONSKA-KAMERA®, PREVAZILAZI KIRLIJANOVU FOTOGRAFIJU I KORISTI SE ZA DIREKTNO GLEDANJE I MJERENJE POLJA LJUDSKE ENERGIJE U REALNOM VREMENU.

ORGINALNI NAZIV: HEALING EXPERIMENTS ASSESSED WITH ELECTROPHOTONIC CAMERA | IZVOR: WWW.THERECONNECTION.COM | PREVOD: IVAN MIRKOVIĆ.

Ivan Mirkovic Rekonekcija Rekonektivni praktičar Herceg Novi Crna Gora

Mjerenje energetskih emisija

Studija dizajnirana da opaža promjene kod ljudi koji primaju frekvencije. Energetske emisije iz prstiju volontera su snimljene i mjerene Korotkovom Elektrofotonskom kamerom, prije i poslije tretmana. Vidi temu

Olimpijski sportisti iz Rusije

Nakon interakcije opažene su promjene krvnog pritiska, povećanje imuniteta metabolizma,  antitoksinske i anti-oksidativne aktivnosti u tijelu, poboljšane kardiovaskularne funkcije i poboljšanja u DNK. Vidi temu

Relevacija ljudskih emocija

Naučna eksperim. za razvoj prikladne instrumentalne metode za daljinsko otkrivanje individualnih, a tako i kolektivnih emocija, Prikladna istraživanja u ljudsko-kompjuterskim interakcijama... Vidi temu

Mjerenja EPC® kamerom

Elektrofotonska kamera predstavlja instrument koji se zasniva na analizi otpuštanja gasne vizualizacije (GDV - Gas Discharge Visualisation) i dio je kompjuter. sistema radi proučavanja ljudskih energetskih polja.  Vidi temu

bottom of page