top of page

Renomirani naučnici provode prikladna naučna istraživanja i eksperimente u želji da razumiju kompletnost uticaja Rekonektivnih frekvencija (energije, svijetlosti i informacije™) na čovjeka, floru i faunu. 

Dr Hiroši Motojama, rođen je u Japanu 1925. godine. Diplomirao je na Tokijskom Univerzitetu za književnost i nauku i zatim stekao doktorat iz filozofije i psihologije. U znak priznanja za njegov važan rad na terenu, bio je nagrađen i odabran kao vodeći svjetski parapsiholog od strane UNESCO-a 1974. godine.

ZATIM, PRONALAZAČ JE UREĐAJA ZA IDENTIFIKACIJU MERIDIANA I "KI" ENERGIJE U ČOVJEKOVOM TIJELU (AMI - APPARATUS FOR MERIDIAN IDENTIFICATION) KOJI OČITAVA GALVANSKU ELEKTRIČNU IMPEDANSU U KOŽI VRHOVA PRSTIJU, KAKO BI SE PROČITAO PROTOK ENERGIJE KROZ MERIDIJANE TIJELA. 

Uređaj je u mogućnosti napraviti grafički prikaz koliko energije teče u svakom energetskom sistemu, a ako postoje krajnosti, u vidu previše ili premalo energije, mogu se propisati odgovarajuće terapije za ispravljanje tih neravnoteža. AMI instrument se koristi u američkim i japanskim medicinskim ustanovama kao dijagnostički aparat za istraživanje zdravlja i bolesti.

Dr Hiroši Motojama podsjeća: "Haos je energija, ali nasumična, koja nije u redu. Ali kada je energija u redu i na određenoj frekvenciji, ona postaje kvant, koji zatim stvara elektron, proton, jezgro i otuda atom. Atomi se kombinuju u molekule a oni se nastavljaju kombinovati dalje kako bi napravili DNK i protein, a zatim nastajemo i mi: materija koja ima svijest."

 

AUTOR JE VIŠE OD PEDESET KNJIGA, UKLJUČUJUĆI "KARMA I REINKARNACIJA" I "PREMA SUPER SVIJESTI: MEDITACIJSKA TEORIJA I PRAKSA.

DR HIROŠI MOTOJAMA - 15. DECEMBAR 1925. - 19. SEPTEMBAR 2015 ~ JAPANSKI NAUČNIK, PRONALAZAČ, PARAPSIHOLOG, DUHOVNI INSTRUKTOR I AUTOR ČIJA JE PRIMARNA TEMA BILA VEZA UMA I TIJELA. ~ DOKTORAT IZ PSIHOLOGIJE I FILOZOFIJE. ~ OSNOVAO JE INSTITUT ZA RELIGIJU I PSIHOLOGIJU. ~ BIO JE PREDSJEDNIK INSTITUTA ZA ŽIVOTNU FIZIKU U TOKIJU (TOKYO INSTITUTE FOR LIFE PHYSICS) KAO I INSTITUTA ZA NAUKU O ČOVJEKU U KALIFORNIJI (CALIFORNIA INSTITUTE FOR HUMAN SCIENCE).  MOTOJAMA JE POZNAT PO ISTRAŽIVANJIMA KOJA SE ODNOSE NA AKUPUNKTURNE MERIDIJANE. PRONALAZAČ JE UREĐAJA ZA IDENTIFIKACIJU MERIDIANA I "KI" ENERGIJE U ČOVJEKOVOM TIJELU (AMI - APPARATUS FOR MERIDIAN IDENTIFICATION). AUTOR JE BROJNIH MONOGRAFIJA I NAUČNIH RADOVA KOJE JE PREDSTAVIO NA NAUČNIM KONFERENCIJAMA U MNOGIM GRADOVIMA. BIO JE INTEGRALNI MISLILAC KOJI SE ZALAGAO ZA SINTEZU MODERNE NAUKE SA SVJETSKOM DUHOVNOM TRADICIJOM.

William A. Tiller.jpg

Dr Vilijam Tiler 

     
Dr Vilijam Tiler (SAD) Profesor emeritus Univerziteta Stanford - Odsjek Materijalne Nauke. ~ Autor osam knjiga, 250 naučnih radova. Proveo je oko 34 godine u akademskoj zajednici. Vidi temu

Gary E. Schwartz.jpg

Dr Geri Švarc 

     
Dr Geri Švarc - direktor laboratorije za razvoj svijesti i zdravlja na univerzitetu Arizona. ~ Direktor Medicine, Neurologije, Psihijatrije, Psihologije i Hirurgije ~ direktor, Laboratorije za napredak svijesti i zdravlja
.
 Vidi temu

Konstantin Korotkov.jpg

Dr Konstantin Korotkov 

     
Autor 10 knjiga. Njegov naučni brend Elektrofotonska-kamera®,  prevazilazi Kirlijanovu fotografiju i koristi se za direktno gledanje i mjerenje polja energije u ljudskom tijelu, u realnom vremenu. Vidi temu

James%20J_edited.jpg

Dr Džejms Hurtak

     
Dr Džejms Hurtak (San Hoze, Kalifornija) je doktor društvenih nauka, arheolog i futurista. Osnivač Akademije za buduću nauku (The Academy for Future Science) koja povezuje principe nauke i svijesti. Vidi temu

bottom of page