top of page

Naučne Reference

Renomirani naučnici provode prikladna naučna istraživanja i eksperimente u želji da razumiju kompletnost uticaja Rekonektivnih frekvencija (energije, svijetlosti i informacije™) na čovjeka, floru i faunu. 

NAUČNE REFERENCE DR KONSTANTIN KOROTKOVA

Relevacija ljudskih emocija - Efekti koherencije
 

STUDIJA DIZAJNIRANA DA OPAŽA PROMJENE U EMOCIJAMA KOD LJUDI KOJI UČESTVUJU U PROGRAMU SEMINARA REKONEKTIVNOG ISCJELJIVANJA™.

TOK EKSPERIMENTA. 

Da bi procjenio energetske karakteristike prostora tokom iscjeljivanja, Korotkov koristi tehnologiju Elektrofofonskog snimanja (EPC kamera) poznat kao metoda gasne vizualizacije (GDV - Gas Discharge Visualisation). EPI/GDV mjeri količinu promjena u energetskom polju ljudi. Tokom seminara Rekonektivnog Iscjeljivanja™ u Los Anđelesu 2008 godine, Korotkov je izmjerio reakciju na ljudske emocije, posebno na emocionalni odgovor grupe ljudi na seminaru.

REZULTATI: 

Postojala su značajna povećanja u mjerenjima kada je iscjeljivanje bilo demonstrirano ili provedeno u prostoriji. Intezitet i veličina polja se povećala kako je dan prolazio. Ovi mjereni i dokumentovani terenski efekti (koje on naziva "Efekti koherencije") su značajni i nastaju dok se nastava odvija na seminaru. Ovi koherentni efekti su najdramatičniji kada se novi koncept ili vježba uvodi se na seminaru, a dokumentovani su značajnim krivuljama u intenzitetu i veličini polja prostorije gdje se izvodio seminar. On teorizuje da ti elektromagnetni efekti mogu biti kanal koji omogućava polaznicima da steknu te nove sposobnosti i postanu praktičari za samo jedan kratak vikend seminar. Pored toga, istraživanje Dr Korotkova sugeriše da samo jednostavnim sjedanjem u samoj sobi u kojoj se izvodi semiar, polaznici će vrlo vjerovatno da prime pozitivne zdravstvene efekte.

KOMENTARI: 

"Jasno je da su efekti seminara Rekonektivnog Iscjeljivanja™ jaki i mjerljivI. (Rezultati) Definitivno govore o uslovljavanju prostora u sobi za seminar. Promjena u energetskim poljima i čakrama polaznika prije i poslije seminara pokazuje snažan pozitivan efekat ovog procesa na psiho-emocionalno stanje angažovanih osoba. Označeni efekti su veoma dobro povezani sa efektima koje je zapazio tim Dr Vilijam Tilera sa opremom koja radi na apsolutno drugačijim principima. Iz fizičke tačke gledišta, to može biti povezano sa stvaranjem područija snižene entropije u prostoriji zbog fokusirane pažnje učesnika, ili, kako tvrdi profesor Tiller, da postoji veza sa nastajanjem negativnog magnetskog naboja koji se manifestuje u okruženju."

DR KONSTANTIN KOROTKOV - ZAMJENIK DIREKTORA FEDERALNOG INSTITUTA ZA FIZIČKU KULTURU U SANKT PETERSBURGU.
~ PROFESOR RAČUNARSTVA I BIOFIZIKE NA UNIVERZITETU INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA, MEHANIKE I OPTIKE U SANKT PETERSBURGU ~ PROFESOR ZA ISTRAŽIVANJA U AKADEMIJI ZA FIZIČKU KULTURU U SANKT PETERBURGU ~ PREDSJEDNIK MEĐUNARODNE UNIJE ZA MEDICINSKU I PRIMIJENJENU BIOELEKTROGRAFIJU ~ SAVJETODAVAC ZA "AVEDA" KOMPANIJU KOJA PROIZVODI KOZMETIČKE PREPARATE NA PRIRODNOJ BAZI (SAD) ~ ČLAN JE REDAKCIJA: "ČASOPISA ALTERNATIVNE I KOMPLEMENTARNE MEDICINE", KAO I ČASOPISA ZA PROMOCIJU NAUČNIH ISCJELJENJA. ~ OBJAVIO JE VIŠE OD 200 RADOVA U VODEĆIM ČASOPISIMA NA TEMU FIZIKE I BIOLOGIJE. ~ AUTOR 9 KNJIGA KOJE SU PREVEDENE NA ENGLESKI, FRANCUSKI, NJEMAČKI, ITALIJANSKI I ŠPANSKI, UKLJUČUJUĆI "SVJETLA POSLE ŽIVOTA: EKSPERIMENTI I IDEJE O IZMJENAMA KIRLIANOVE FOTOGRAFIJE NAKON SMRTI." ~ " NJEGOV NAUČNI BREND, ELEKTROFOTONSKA-KAMERA®, PREVAZILAZI KIRLIJANOVU FOTOGRAFIJU I KORISTI SE ZA DIREKTNO GLEDANJE I MJERENJE POLJA LJUDSKE ENERGIJE U REALNOM VREMENU.

ORGINALNI NAZIV: STUDY DESIGNED TO MEASURE REACTION TO HUMAN EMOTIONS DURRING THE RH WORKSHOP | IZVOR: WWW.THERECONNECTION.COM | PREVOD: IVAN MIRKOVIĆ

Ivan Mirkovic Rekonekcija Rekonektivni praktičar Herceg Novi Crna Gora

Mjerenje energetskih emisija

Studija dizajnirana da opaža promjene kod ljudi koji primaju frekvencije. Energetske emisije iz prstiju volontera su snimljene i mjerene Korotkovom Elektrofotonskom kamerom, prije i poslije tretmana.  Vidi temu

Olimpijski sportisti iz Rusije

Nakon interakcije opažene su promjene krvnog pritiska, povećanje imuniteta metabolizma,  antitoksinske i anti-oksidativne aktivnosti u tijelu, poboljšane kardiovaskularne funkcije i poboljšanja u DNK. Vidi temu

Relevacija ljudskih emocija

Tokom seminara Rekonektivnog Iscjeljivanja™ u Los Anđelesu 2008 godine, Dr Korotkov je izmjerio evidentnu reakciju na ljudske emocije, posebno na emocionalni odgovor grupe ljudi na seminaru. Vidi temu

Mjerenja EPC® kamerom

Elektrofotonska kamera predstavlja instrument koji se zasniva na analizi otpuštanja gasne vizualizacije (GDV - Gas Discharge Visualisation) i dio je kompjuter. sistema radi proučavanja ljudskih energetskih polja.  Vidi temu

bottom of page