top of page

Naučne Reference

Renomirani naučnici provode prikladna naučna istraživanja i eksperimente u želji da razumiju kompletnost uticaja frekvencija Rekonektivnog Iscjeljivanja ® (energije, svijetlosti i informacije™) na čovjeka, floru i faunu. 

Aksiotonalne linije omogućavaju fizičkom tijelu da primi vitalnu energiju, zatim svijetlost i informaciju. Drugi nazivi za njih su i meridijalne linije ili akupunkturne linije. 

Nekada su aksiatonalne linije u tijelu bile povezane sa mrežom linija koje okružuju planetu i sa mrežom koja je povezana sa univerzumom. Kao i DNK lanci, na neki način su i aksiatonalne linije izgubile tu potpunu vezu. Lična rekonekcija pojačava postojeće i uvodi nove aksiatonalne linije u tijelu i zatim ih povezuje sa linijama koje potiču iz Univerzuma. U „Knjizi znanja – Ključevi Enoha, je objašnjeno da aksiatonalne linije nisu ograničene na materijalno tijelo. One su zapravo otvorene i mogu da se povežu sa aksiatonalnim linijama koje potiču iz univerzuma.

U „Knjizi znanja – Ključevi Enoha, je objašnjeno da Aksiatonalne linije mogu da se koriste i za potpunu regeneraciju nekog organa,  kada su aktivirane odgovarajucim energijama. 

Kada se dvije ili više linija ukrste, tada se zbiva vid rezonantnosti.

 

Jedna od prvih knjiga koja je počela govoriti o aksijatonskim linijama bila je "Knjiga znanja - Ključevi Enoha" autora J.J. Hurtak (1977). 

U poglavlju 3.1.7 - stranica 523 - "Ključevi Enoha" Hurtak podsjeća: "Naša tijela kontrolišu svoje obnavljajuće funkcije putem nečega što se naziva Aksiotonalne linije i one nisu ograničene. Ne završavaju se u našim fizičkim tijelima, već su otvorenih krajeva; one se zapravo protežu izvan naših tijela i mogu nas potpunije povezati sa Univerzumom. Kada Čovjek kao vrsta otkrije vezu između vlastitog životnog prostora i Aksiotonalnih mreža, čovječanstvo će zakoračiti u potpuno novi nivo super nauke poznat kao Medicinska astronomija."  

AKSIOTONALNE MREŽNE LINIJE UNIVERZUMA DIO SU VIŠEG DIMENZIONALNOG SISTEMA KOJI KOMBINUJE BOJE, ZVUK, SVJETLOST I INFORMACIJU KOJE OBNAVLJAJU SVAKU FUNKCIJU TIJELA I DJELUJU NA SVIM NIVOIMA. NA DNK, ĆELIJSKOM, KARDIOVASKULARNOM, NERVNOM, SKELETNOM. KADA SE AKSIOTONALNO PORAVNANJE IZVRŠI NA TIJELU, PUTEM FREKVENCIJA OTPOČINJE TEĆI VISOKA AMPLITUDA SVJETLOSTI I INFORMACIJA. 

Prepoznajmo da se istočna filozofija i moderna nauka susreću u okviru veće konstrukcije sistema protoka energije u tijelu i univerzuma koji nas okružuje. Drevne kineske mape zvijezda pokazuju kako je ljudsko tijelo zapravo povezano sa planetarnim sferama i šire. Postoje nevjerovatne linije energije koje se provlače kroz svemir i moramo shvatiti da su te energetske linije ugrađene čak i unutar osnovnog lista drveta. Bivši sovjetski naučnici pokazali su u ranom radu sa Kirlianovom fotografijom da čak i nakon uklanjanja materijala lista drveta, kompletan "fantomski list" ostaje u pogledu polja svjetlosne energije, barem u početnom vremenskom periodu. Drugim riječima, fizička stvarnost je sekundarna u odnosu na konstrukciju materije i energije.

Hurtak ukazuje: "1973. godine, sam imao iskustvo više svijesti i vidjeo kako te frekvencije djeluju na naš proces obnove energije." U svojoj knjizi "The Keys of Enoch®" napisao je da postoji proces obnove koji se odvija na ćelijskom nivou a koji se kontroliše onim što nazivamo aksijatonalnim linijama, što je zatim definisao kako slijedi: "Vibratorne linije koje povezuju nivoe ljudske elektrohemijske aktivnosti sa astrobiološkim krugovima koji se protežu Solarnim sistemom i povezani su sa rezonantnim zvezdanim sistemima. Aksiotonalne linije povezuju mapiranja akupunkturnih tačaka ljudskog biološkog sistema sa superiornim astrobiološkim analogima."

AKSIOTONALNE LINIJE PREDSTAVLJAJU POSTOJEĆA ENERGETSKA POLJA U OBRASCIMA KOJI RADE SA AKUSTIČNIM VIBRACIJAMA I KOJI TEKU KOMPLETNIM TIJELOM I ŠIRE. PUTEM NJIH TIJELO SE MOŽE REVITALIZOVATI, NADOGRADITI I UBRZATI: ĆELIJA PO ĆELIJA, MOLEKUL PO MOLEKUL, MISAONI OBLIK PO MISAONI OBLIK.

Aksiotonalne linije dio su petodimenzionalnog cirkulatornog polja koje se proteže ne samo kroz ćelije s mikrotubulama već i izvan tijela, kojeg zatim povezuju sa magnetskim poljem primarnog bluprinta. Oni su ekvivalent akupunkturnih meridijana i nisu ograničene na fizičko tijelo ili biološku kreaciju, već su otvorenog tipa i mogu povezati tijelo sa aksijatonalnim linijama (vibracijskim sistemima zvijezda) koje proizlaze iz različitih galaksija. Da bi se biološki nivo ponovo povezao sa višim energetskim planovima koji služe višem evolucijskom programiranju, akupunkturne linije starog programa moraju biti povezane s "novim" aksijatonalnim linijama (na njihovim presjecima) kako bi ćelijske mreže bile u harmoniji sa svim prostorno-vremenskim dimenzijama postojanja.

VEZA AKSIJATONALNIH LINIJA, MERIDIJANSKIH LINIJA I AKUPUNKTURNIH TAČKI KOJE LEŽE NA NJIMA, SU U DIREKTNOJ VEZI SA PROCESOM REKONEKCIJE™. 

Meridijani čovjekovog tijela (vidi eteričko tijelo) su otvoreni na krajevima. Model Lične Rekonekcije uvodi nove meridijane (vidi aksiotonalne linije) koji se nadovezuju na izvorne meridijane ljudskog tijela. Aksiotonalne linije "vezuju" izvorne meridijane sa kružnim-koordinacionim linijama mreže koja okružuje Zemlju, i zatim nastavljaju da ih vezuju za njene energetske makro produžetke. Ta prirodna veza potiče i prikladnu rekonekciju "lanaca" i "niti" povezujući osobu sa paralelnim ravnima postojanja. (vidi teorija struna). Rekonekcija™ kao model tako pruža, otvara i ubrzava novi vid komunikacije (razmjenu energije, svijetlosti i informacije) između Vas i Univerzuma. Kontinuitet komunikacije iznjedrava prikladnu inspiraciju, niz efekata koji mogu ekspandirati, reflektovati se kroz ubrzanje potencijala, približavajući Vas ličnom bluprintu i multidimenzionalnoj prirodi.

KREDITI:

​DR DŽEJMS HURTAK - DOKTOR DRUŠTVENIH NAUKA, ARHEOLOG I FUTURISTA. OSNIVAČ I PREDSJEDNIK MEĐUNARODNE AKADEMIJE ZA BUDUĆU NAUKU - FUTURESCIENCE.ORG. AUTOR JE PREKO DVADESET KNJIGA, UKLJUČUJUĆI BESTSELER "KNJIGA ZNANJA: KLJUČEVI ENOHA®", KOJA JE PREVEDENA NA PETNAEST JEZIKA, UKLJUČUJUĆI  I JAPANSKI - WWW.KEYSOFENOCH.ORG 


IZVOR: THE BOOK OF KNOWLEDGE: THE KEYS OF ENOCH - JAMES J. HURTAK | PREVOD: IVAN MIRKOVIĆ

99094647_1359919197530859_45837208206432

Lična Rekonekcija™

     
Predstavlja tačan energetski model dizajniran da ubrza razmjenu energije, svjetlosti i informacija™ i koristi osobi da usmjeri, ubrza i nadogradi njene potencijale, kao i da razumije njen životni tok. Vidi temu

20-03-2016 21-29-20.png

Knjiga znanja: Ključevi Enoha 

Predstavlja tekst više svijesti o 64 područja nauke i objašnjava kako je ljudska rasa povezana sa naprednijom višom evolucijskom strukturom univerzalne inteligencije. Preveden je na nekoliko jezika. Vidi temu

Uticaj frekvencija RI® na DNK

Naučna studija predvođena uz Dr Geri Švarc-a i Dr Glen Rejn-a  predviđena je da ispita šta se zbiva kada se beskontaktni energetski modaliteti i Rekonektivno Iscjeljivanje™ primjene na biljke i njihovu DNK.  Vidi temu

29-10-2017 11-24-55.png

Eksperiment kod atrofije mišića   

Primjećene su značajne promjene u reakciji tijela na puls napona, što ukazuje na promjene u elektro -provodljivosti tijela, vidno uzrokovane promjenama u mikrovaskularnom protoku krvi i znojenju. Vidi temu  

bottom of page