top of page
Anchor 2

"Gdje teleskop završava, mikroskop počinje. Koji od njih dva pruža veličanstveniji pogled?" ~ Viktor Igo

                                                                                   

Priroda univerzuma predstavlja beskonačnu energiju koja se manifestuje u mnogim organskim i neorganskim oblicima. Taj poredak u prirodi čovjekove oči samo donekle vide. Tako da, unutar univerzuma postoje galaksije, a u okviru njih nebeska tijela (planeta Zemlja) sa živim bićima (ljudskim bićima) koja posjeduju vitalne organe koji su opet sačinjeni od ćelija, a one od molekula, unutar kojih postoje atomi  sa orbitirajućim energetskim nitima elektrona, protona, neutrona, kvarkova…postavlja se pitanje, gdje je konačni kraj energetske minijaturizacije, tj. konačne materijalizacije? Iz navedenog, mi vidimo da se univerzum zapravo prikazuje kao fraktalna projekcija. Da se u njoj elementarni modeli energije preslikavaju poput umanjenjenih hologramskih kopija.

 

Da bi modelirala atome elemenata, trave, stijena, krošnji drveta, u poznati vid materijalnog opažanja, priroda se koristi uzajamno sličnim obrascima koji se uzastopno ponavljaju. Taj prirodni proces se kreće od finijeg ka grubljem, dok ne postane opažen čulima i doživljen kao materija. Preobražavanje kompletnih materijalnih oblika koje vidimo u prirodi se zbiva uslijed protoka informacija kroz različita vibratorna polja iz viših, suptilnijih dimenzija na niže. A to zapravo ukazuje da kompletno postojanje i zbivanje u materiji ima svoj suptilniji vid. Najzad, premda je moderno govoriti kako materija predstavlja vid Mãyã-e, jer je njena prirodnost u kojoj živimo subatomska,  za ljudsko materijalno tijelo - sve dok postoji u materijalnom medijumu, materijalni realitet predstavlja njegovu pravu realnost.    Mi osjećamo materiju kao realni model manifestujuće relativnosti mikrouniverzuma i njegovih makro elemenata na Drvetu života. Elementi Drveta Života nas povezuju posebnim energetskim nitima omogućujući da jasno osjetimo i primimo život kao dar od Boga, planetu Zemlju, nebo, floru i faunu. Materijalna tijela predstavljaju grublji vid te energije, dok misli uma, emocija i osjećanja zapravo predstavljaju suptilni vid energija u pokretu. Energija je u nama, i mi smo u energiji. U toj konačnoj fotografiji, Mi predstavljamo oličenje Izvora, neraskidivu vezu mikro i makro prirode. Ta veza se ogleda u mnogim primjerima.

 

Na primjer, u planetnim ekosistemima, elementima zemlje, vode, vatre, i vazduha koji im zapravo omogućavaju aktuelizaciju životnog zbivanja. Ti elementi su takođe uočljivi u čovjekovoj ličnosti a zbivaju se u njegovom tijelu (zemlja), osjećanjima (voda), željama (vatra) i mislima (vazduh). Elementi prirode se tako odvijaju u ličnosti, a dozrijevaju u njegovom umu. Na primjer, voda sa vazduhom gradi duševne osjećaje u Eter, ideje i inspiraciju. Vazduh sa Zemljom pretvara ideje u materijalnu realizaciju. A Vatra sa Zemljom daje želju toj realizaciji i tako potiče čovjeka da realizuje taj odraz prirode koji leži u njegovim potencijalima.

 

PLANETARNA VIZIJA ® ~ Iz knjige "Priroda Realnosti" ~ Ivan Mirković

Priroda
    

Energ. zakoni na makronivou djeluju po prirodnim tokovima kretanja planeta, a na mikronivou, kroz ljud-ske potencijale. Čovjek nerijetko biva upleten u taj rebus prirode i pri tom ne zna da pliva u njemu.  Vidi temu...

Energija

     
Energija daje prvi impuls kretanju planeta i prvi udah tek rođenom djetetu. Uz nju, mi evoluiramo u pri-rodnosti. Da bi otpočeli pravilno kretanje u njoj, mi moramo prvo da znamo ko smo Mi. Vidi temu...

Kretanje i Ritam

     
U prirodi realnosti sve je u pokretu, od zvijezda planeta, atoma. Probuđen čovjek živi po impulsima prirode, prati njihov ritam i usmjerava se po njima. Za takvog čovjeka priroda je uvijek nježna. Vidi temu...

Jezik materije

     
Priroda kodira materiju. Receptivni organi materijalnog tijela zapravo predstavljaju “prijeminke” tačno određenih talasa, energija, boja i zvukova koje um potom kalibrira u njemu uočljive momente.Vidi temu...

bottom of page