top of page
Meditacija

     Meditacija

 

Iz duševne perspektive, mi vidimo da su zbivanja u nama zapravo refleksija kompletnog makrouniverzuma i ekvivalent njegovog zbivanja. Prilikom upoznavanja prirode realnosti najprikladnije je krenuti iz mikrouniverzuma, uz meditaciju. Tada se vanjska realnost nadovezuje kao unutarnje  prepoznavanje. 

 

Kada uz meditaciju napustimo um i materiju, mi počinjemo da plivamo u energiji iz koje je materijalna realnost zapravo potekla. Ako čovjekov um u prirodi predstavlja mikrouniverzum, tako i dimenzije (makrouniverzuma) izvan njega su zapravo utisnute u njemu, ali u vidu nesvijesnog. Mi mnogo puta ne razumjemo i ne vidimo šta se zapravo zbiva izvan uma i njegovih interpretacija jer nemamo pravilan uvid u unutarnja zbivanja. Tokom meditacije, mi želimo transcendirati taj um i tada njegova neadekvatna gledišta prirode realnosti nestaju sama po sebi. I tada po prvi put zaista “vidimo”.  Meditacija tako poprima prirodu buđenja. 

 

Meditacija predstavlja putovanje ka probuđenju i zato je njena priroda nesvodiva na umne tehnike. Ako se koristi “tehnika”, one se najprije bavi zamajavanjem uma. Važno je imati u vidu da se mnoge meditativne grupe bave kompletnim manipulacijama tog uma, dok pravu evokativnu prirodu tehnika prikrivaju iza romantičnih vizualizacija, lotusovih svijetova i prividne ljubavi.

 

                                                                                                   PLANETARNA VIZIJA ® ~ Iz knjige "Priroda Realnosti" ~ Ivan Mirković

Priroda Uma

     
Zbir informacija o zbivanju prirode sačinjava mrežu uma u čovjeku. Um kao energija i Zemlja kao materija se nalaze u neprekidnoj komunikaciji. To je zajednički tok u kom živi čovječanstvo. Vidi temu...

Priroda
    

Energ. zakoni na makronivou djeluju po prirodnim tokovima kretanja planeta, a na mikronivou, kroz ljud-ske potencijale. Čovjek nerijetko biva upleten u taj rebus prirode i pri tom ne zna da pliva u njemu.  Vidi temu...

Ivan Mirkovic Rekonekcija Rekonektivni praktičar Herceg Novi Crna Gora

Aura

     
Kako se priroda makrouniverzuma preliva iz sedam dimenzija, tako čovjek kao njeno oličenje ima sedam auričnih opni koje tim dimenzijama odgovaraju. Opažanje auričnih omo-tača predstavlja važan... Vidi temu...

Energija

     
Energija daje prvi impuls kretanju planeta i prvi udah tek rođenom djetetu. Uz nju, mi evoluiramo u pri-rodnosti. Da bi otpočeli pravilno kretanje u njoj, mi moramo prvo da znamo ko smo Mi. Vidi temu...

bottom of page