top of page

U ljudskom energetskom tijelu (vidi eterično tijelo)  nalazi se 14 meridijana kojima teče vitalna energija. Otvoreni su na krajevima. Priroda meridijana, u njenoj elementarnoj perspektivi traži uravnoteženi tok energije. Ravnoteža energije koja putuje meridijanima je zuzetno pogodna za kompletne dimenzije zdravlja (emotivno, mentalno, fizičko, duhovno).  Nazivi meridijana predstavljaju prelikane nazive vitalnih organa materijalnog tijela za koje su zaduženi.

 

PLANETARNA VIZIJA ® ~ Iz knjige "Priroda Realnosti" ~ Ivan Mirković

Kretanje i Ritam

     
U prirodi realnosti sve je u pokretu, od zvijezda planeta, atoma. Probuđen čovjek živi po impulsima prirode, prati njihov ritam i usmjerava se po njima. Za takvog čovjeka priroda je uvijek nježna. Vidi temu...

Priroda Uma

     
Zbir informacija o zbivanju prirode sačinjava mrežu uma u čovjeku. Um kao energija i Zemlja kao materija se nalaze u neprekidnoj komunikaciji. To je zajednički tok u kom živi čovječanstvo. Vidi temu...

Priroda
    

Energ. zakoni na makronivou djeluju po prirodnim tokovima kretanja planeta, a na mikronivou, kroz ljud-ske potencijale. Čovjek nerijetko biva upleten u taj rebus prirode i pri tom ne zna da pliva u njemu.  Vidi temu...

Ivan Mirkovic Rekonekcija Rekonektivni praktičar Herceg Novi Crna Gora

Aura

     
Kako se priroda makrouniverzuma preliva iz sedam dimenzija, tako čovjek kao njeno oličenje ima sedam auričnih opni koje tim dimenzijama odgovaraju. Opažanje auričnih omo-tača predstavlja važan... Vidi temu...

bottom of page