top of page
RI ® | Energetski transfer 

RI ® | Energetski transfer 

Sedam milijardi ljudi na planeti Zemlji su neprekidno uronjeni u moru energije i poput zvijezda na nebeskom svodu, uvijek povezani nevidljivim duševnim i umnim nitima. Ako dijete plače na jednom kraju planete, njegova energija dotiče sve ljude na najfinijem nivou. Kompletna priroda je umno umrežena. Kompletan univerzum "diše" i ima dušu. Energija uma je “živa”, i ona putuje, ekspandira iz njega. Gdje je pažnja uma, tamo teče i energija.

Rekonektivna Iscjeljivanja ® (RI) se mogu izvoditi i energetskim transferom bez obzira gdje se zapravo nalazite na planeti. Tako predstavljaju i odličnu opciju za osobe koje ne mogu putovati. Budući da je energija uma neizmjerno brza, rekonektivna energija djeluje momentalno, i ubrzo postaje kontinuum. Efekti su potpuno isti tokom RI ® seanse uživo  i RI ® energetskim transferom.

 

Prirodni tok seanse RI ® energetskim transferom. “Lezite i zatvorite oči. Pustite sebe da plutate, ali nemojte zaspati." ~ Dr Erik Perl 

Od Vas se očekuje da legnete leđima udobno (bez jastuka) na krevet, da zatvorite oči i da budete relaksirani. Prepustite se. Opažajte zbivanja koja se odvijaju u tijelu i umu. Da bi najprikladnije primili energiju, najbolje da budete u stanju otvorenosti i očekivanja bez vezivanja za krajnji tok i efekat. Energetska seansa traje oko 30 min. Imajte u vidu da prije seanse isključite mobilni aparat ili druge elektronske uredaje koji mogu da vas ometaju. Isto važi za zvukove i osvjetljenje u sobi. Nakit možete da zadržite na vama, ako je udoban. Vaše prepuštanje seansi je od vitalnog značaja za njen tok. To znači ne truditi se, ne usmjeravati energiju, ne koncentrisati se, meditirati, koristiti posebne tehnike disanja...Opažajte, prepustite se.

Rekonektivna Iscjeljivanja ® se izvode u 1 ~ 3 povezane energetske seanse, uživo ili energetskim transferom, u trajanju od 30 minuta. Pri tom, maksimalno trajanje između seansi važno je da ne prelazi 7 dana.

Nakon što ste primili nevjerovatne rezultate Rekonektivnog Iscjeljivanja™ Energetskim transferom, možda želite pružiti um izvan ozdravljenja i otkriti kako Vam Rekonekcija™  može koristiti da upoznate Vaše duševne prioritete i tako unaprijedite kvalitet života na planeti Zemlji.

Knjiga Utisaka ~ tokom i posle energetskih seansi RI ® Energetskim transferom.

Rekonekcija ®  (R)

     
Predstavlja naslijeđe čovječanstva. Efikasan energetski model dizajniran da ubrza razmjenu energije, svjetlo-sti i informacija koje su zapažene u prirodnom potencijalu Rekonektiv. Iscjeljivanja ®. Vidi temu...

Ivan Mirkovic Rekonekcija Rekonektivni praktičar Herceg Novi Crna Gora

RI ® | Rek. Flora i Fauna ♥

     

RI ® koristi biljkama i životinjama kada se nalaze u njihovom prirodnom okruženju. Taj jaki  impuls za životom im zaista omogućava da nevjerovatno efikasno iskoriste potencijal Rekon. energije.  Vidi temu...

Ivan Mirkovic Rekonekcija Rekonektivni praktičar Herceg Novi Crna Gora

KNJIGA UTISAKA

     
Knjiga utisaka tokom i posle re-konektivnih seansi. Iskustva osoba koja ih približno tačno i precizno mogu opisati iz njihove perspektive opažanja, brižljivo su predstavljena u prikladnoj temi.  Vidi temu...

bottom of page