top of page

Rekonektivno Iscjeljivanje™ za životinje

Životinja može fizički, umno i emotivno patiti, kao i mi. Životinje mogu da preuzimaju emocionalnu energiju od svojih vlasnika u instinktivnoj želji da im pomognu i pritom se mogu razboljeti. Tada mogu zahtjevati posebnu pažnju i njegu.

Interakcija sa inteligentnim i informativnim frekvencijskim opsegom Rekonektivnog Iscjeljivanja™ može koristiti mnogim životinjama. Kućnim ljubimcima a tako i divljim životinjama. Interakcija sa energijom, svijetlom i infomacijom im može koristiti da postanu vitalniji i energičniji, kao i na primjer, da se prilagode i prevaziđu neke od sledećih potencijalnih izazova:

~ Problemi u vezi sa starošću, jakim i hroničnim bolovima u tijelu.
~ Umanjenim opsegom kretanja ekstremiteta.
~ Agresivnim ponašanjem, strahovima, stresom,
~ Emotivnim traumama i neravnotežama koje potiču od zlostavljanja, zloupotrebe i zanemarivanja.
~ Ekstremna osjetljivost životinja, uzrujanost i nervoza, umanjenje Kortizola, hormona stresa.
~ Ubrzanom zacjeljivanju rana poslije fizičkih povreda, operativnih zahvata i neodgovarajuće njege.
~ Problemi u kontaktu sa drugim životinjama, ljubomora, problemi u ponašanju koji se ponavljaju.
~ Povećanje imuniteta i nivoa kiseonika u krvi, ubrzanje metabolizma. (naučne reference)
~ Pospješivanje mikrovaskularnog protoka krvi, ubrzanja zacjeljenja tijela poslije povreda i operativnih zahvata (naučne reference)
~ restrukturisanja i regeneracije DNK-a (naučne referece)
~ kao i održavanje vašeg prijatelja (životinje) mirnim za vrijeme stresnih situacija. (na primjer, tokom udomljavanja, transporta)

 

Ako tijelo životinje vibrira zdravo, ako ima energetsku punoću i harmoniju, njegovi instinktivni mehanizmi zacjeljivanja tijela i uma postaju efikasniji.
 

Životinje su energetska bića i veoma lako primaju informaciju kroz interakciju sa frekvencijama. Žive „u trenutku“ i vode se instinktima. Tako omogućavaju nesmetan protok energije i primaju najopsežniji potencijal frekvencija, što zatim rezultuje primjetnim efektima. Nekada će interakcija odmah donijeti vidljive i opipljive efekte a nekada će isti postati vidljivi tokom sledećih dana i sedmica nakon interakcije.

Rekonektivno Iscjeljivanje™ za životinje  se izvodi u 1 ~ 3 seanse, uživo ili seansom na daljinu, u trajanju od 30 minuta. 

Rekonektivno Iscjeljivanje™

     
Predstavlja interakciju sa opsežnim i inteligentnim  frekvencijskim opsegom  energije, svijetlosti i informacije™ koji harmonično utiče na tijelo i um.  Priroda frekvencija  je realna, opipljiva i mjerljiva.   
Vidi temu

Lična_Rekonekcija_thumbnail.jpg

Lična Rekonekcija™

     
Predstavlja tačan energetski model dizajniran da ubrza razmjenu energije, svjetlosti i informacija™ i koristi osobi da usmjeri, ubrza i nadogradi njene potencijale, kao i da razumije njen životni tok. Vidi temu

Efekti

     

Priroda posla u vezi materije Rekonekcije je  priznata i pripada integrativnoj i komplemtarnoj    zdravstvenoj brizi. Interakcija sa frekvencijama  harmonično utiče na tijelo i um. Vidi temu

Ivan Mirkovic Rekonekcija Rekonektivni praktičar Herceg Novi Crna Gora

Utisak RI za životinje

     
Knjiga utisaka tokom i poslije seansi Rekonektivnog Iscjeljivanja (RI)  Utisci osoba u vezi životinja koji ih približno tačno mogu opisati iz njihove perspektive opažanja, predstavljeni su  u prikladnoj temi. Vidi temu

bottom of page