top of page
Priroda Rekonekcije ®

Rekonektivna Iscjeljivanja ® (RI)~ Priroda Rekonektivne energije je pogodna za kompletne dimenzije zdravlja (fizičko, emotivno, mentalno, duhovno). Zakon energije leži u njenom kretanju. Tok kretanja Rekonektivne energije pretenduje približiti osobu prikladnoj ravnoteži na tim dimenzijama. Na tom putovanju ka ravnoteži, sve neravnoteže počinju da se odvajaju od nje i da je napuštaju. Taj efekat ekspandira, a osoba postepeno postaje uravnotežena i usklađena sa vlastitom prirodom. RI ® predstavlja opsežan i kontinuiran prilaz životnom napretku. 

 

RI ® Energetski Transfer ~ Atomi se okreću munjevitim brzinama. U njihovoj prirodi, atomi predstavljaju fluktacije energija tj. informacija koje se grupišu i tim grupisanjem obrazuju materijalna tijela. U vezi sa tim, tijelo čovjeka važi kao precizna razmjera atoma i njegovih elemenata. Budući da se energija ne ograničava uticajima materije, atomi mogu da komuniciraju nelokalno, iako su u odvojeni hiljadama kilometara.

 

 RI® u nihovoj korijenitoj prirodi nisu tehnika, niti zbir tehnika.

Tehnika je kao gledanje na univerzum kroz jedan prozor. Ali ako odlučimo da gledamo kroz nekoliko prozora, vidimo kompletniju fotografiju. Ali čak i ako gledamo kroz svaki prozor, nećemo vidjeti kompletnu fotografiju jer svaki prozor je ograničen njegovim okvirom. Tako da, kada odlučimo da izađemo van, izvan prozora, tek tada možemo vidjeti kompletan nebeski svod. Neki izađu napolje ali u rukama još nose svoj prozorski okvir da bi kroz njega gledali. Kada transcendiramo tehnike, tada možemo dosegnuti sve vidove energija koje postoje u okruženju. ~ Dr Erik Perl

Rekonekcija ® (R) Duša putovanjem u zemaljsku dimenziju uz nju donosi i prikladne "duševne prioritete" u vidu vizija koje želi da realizuje tokom njenog zemaljskog života. Prioriteti mogu da predstavljaju posao koji zaista volimo i koji nas ispunjava, zatim talenti i potencijali koje tek treba da osvijestimo, pretočimo i primjenimo u materijalnoj dimenziji, a za dobrobit kompletnog čovječanstva. Zbog relativnosti i težine života na Zemlji, "duševne prioritete" nije uvijek lako prepoznati, a tek hrabro zakoračiti u njih, U prirodi realnosti, mi istovremeno postojimo u jako puno prostorno-vremenskih paralelnih dimenzija. (vidi Teorija Struna). I Mi se iz trena u tren "prebacujemo" iz jedne u drugu dimenziju. Brzinu i tok kretanja u dimenzijama iznjedrava naša umna i srčana vibracija. Dimenzije takođe imaju prikladnu vibraciju (tzv vremenska linija) na koju se nerijetko "prikačimo" i zatim ta dimenzija iznjedrava prikladnu varijablu naše potencijalne budućnosti. Tako da, na primjer, ako kontinuirano plivamo u strahu, sumnji i zbunjenosti,  "'kačimo" se na vibratornu dimenziju takvih mogućnosti. Rekonekcija ® pretenduje da ohrabri, usmjeri i zadrži osobu na vibraciji njenih "duševnih prioriteta" a ona zapravo i predstavlja najprikladniju viziju njene budućnosti.

 

Za mene, Rekonekcija predstavlja dar da se komunicira putem energije. Moj posao tokom seanse je da uskladim talasne dužine i da omogućim da se energija iz viših dimenzija pretoči u njenom prirodnom, izvornom vidu. Nutrina i priroda mog posla takođe predstavlja i edukacija, zatim ohrabrivanje i inspiracija osobama koje zaista žele da srcem zakorače u nju, da iz druge perspektive transcendiraju njihovu vezu sa zdravstvenim ograničenjima. Na kraju, da pruže um izvan dimenzije zdravlja, i da usmjere vlastitu energiju u korist "duševnih prioriteta" koje žele da realizuju na planeti Zemlji. Ta komunikacija se odvija duševnim vezama i iznjedrava sve kvalitete koji mogu da Vam koriste na Vašem unutarnjem putovanju.

Rekonekcija ®, Rekonektivna Iscjeljivanja ® i Energetski transfer, u njihovoj energetskoj prirodi prenose isti vid informacije. Ipak, njihova priroda se evidentno razlikuje u energetskoj konteplaciji i pravilima njihovog izvođenja.

Rekonekcija ® (R)

     
Predstavlja naslijeđe čovječanstva. Efikasan energetski model dizajniran da ubrza razmjenu energije, svjetlo-sti i informacija koje su zapažene u prirodnom potencijalu Rekonektiv. Iscjeljivanja ®. Vidi temu...

Ivan Mirkovic Rekonekcija Rekonektivni praktičar Herceg Novi Crna Gora
Ivan Mirkovic Rekonekcija Rekonektivni praktičar Herceg Novi Crna Gora

RI ®Energetski transfer

     
Rek. Iscjeljivanja ® (RI) se mogu izvoditi i energetskim transferom bez obzira gdje se zapravo nalazite na planeti. Tako predstavljaju i odličnu opciju za osobe koje ne mogu putovati. Vidi temu...

Ivan Mirkovic Rekonekcija Rekonektivni praktičar Herceg Novi Crna Gora

KNJIGA UTISAKA

     
Knjiga utisaka tokom i posle re-konektivnih seansi. Iskustva osoba koja ih približno tačno i precizno mogu opisati iz njihove perspektive opažanja, brižljivo su predstavljena u prikladnoj temi.   Vidi temu...

bottom of page