top of page
Anchor 2

      Drvo Života

 

Putem mojih vizija, rekao bih da zapravo postoji 7 vidova realnosti, tzv. “krošnji”,  na tom Drvetu Života.    
                     
Drvo života pravilno reflektuje vezu između makrokosmosa i mikrokosmosa, oličava prirodu duše a tako i koncept života, dok njegove bujne krošnje na granama predstavljaju dimenzione realitete za plodove raznolikih bića koja egzistiraju u njima. Njih odlikuje inteligentan dizajn očevidne prirode i nadahnuta svijest duševne energetike. Oni se uzajamno privlače, uvezuju, rotiraju i tako iznjedravaju kompleksan životni akord tj. remek djelo prirode koje vidimo danas.
Drvo života, kao tačna mapa svega što se uopšte zbiva, objektivno prikazuje sve vidove postojanja u uskoro opisanim dimenzijama, tzv. krošnjama. Sledeće opisani realiteti sadržavaju sve elemente drveta života, tako da svaki od njih zapravo predstavlja umanjenu kopiju, mikrokosmos u makrokosmosu.    

                                                                        
Kompletni realiteti dišu zajedno, uzajamno se prepliću, imaju referentne zakone, a svaka sledeća krošnja omogućava  nov, kvalitetniji vid bivstvovanja. U njima, fine materije prožimaju grube. Takođe, dimenzije unutar njih imaju vlastitu logiku. Njihovi ekosistemi su živi i inteligentni a nastaju kao gradacija organskih i neorganskih elemenata. 
Kompletna priroda krošnji počiva na finijim energetskim nitima. Zbivanja u njima se odvijaju zbog uticaja duša koje u interakciji sa prirodom iznjedravaju tako živopisne manifestacije života a koje opažamo u materiji i izvan nje. Navedeni realiteti postojanja  su zapravo odvojeni  prozračnim energetskim opnama, a opet povezani na najfiniji način. Svaki sledeći nivo u njima je uži i finiji od nižeg. Zbivanja u njima su životne lekcije koje se prirodom ponavljanja u živim bićima usvajaju kroz iskustvo. U pogledu materijalnosti, prve tri krošnje predstavljaju organske realitete, a četvrti, peti i šesti neorganske. Zato ih ljudski um može i dosegnuti putem emocija odaslanih iz uma, prizvati njihove energije, uspostaviti kontakt uz meditaciju. U sedmom nivou realnosti, ranije dimenzije izmiču daljem opisu, jer se uzajamno prepliću i pripajaju sedmoj krošnji, koja kompletira taj životni tok prirode. Sedma krošnja predstavlja Izvor makro i mikro energije koja animira i pokreće sve realitete. Njen početak je sličan kao i kraj, kao na primjer u muzičkoj ljestvici, gdje prvi i poslednji ton postaju slični. Krošnje svijesti poistovjećujem sa realitetima iz razloga što ih bića u tim stadijumima svijesti zaista doživljavaju kao zasebne realitete. Na primjer,  trava drugačije osjeća element vatre od elementa vode; mrav drugačije vidi element zemlje od elementa vazduha u kom leti orao; a čovjek opet iz njemu poznate referentne tačke gleda tj. vidi realnost. Tako da, neorganski realitet ima svoje dimenzije postojanja, a organski svoje i one se prepoznaju u njihovim subjektima. Sedmi realitet je sveobuhvatan, on ih sve prožima i daje im život. Ali, ta cjelina se ne može u potpunosti razumjeti posmatranjem iz organske materije. Zato energija duše i transcendira ka višim, neorganskim nivoima. Ona dozrjevanjem u organskoj materiji putuje ka Nad-duši.                                     

 

Kako se priroda makrouniverzuma preliva iz sedam dimenzija, tako čovjek kao njeno oličenje ima sedam auričnih opni koje tim dimenzijama odgovaraju. Aurični omotači zapravo obavijaju dušu i koriste joj prilikom prikupljanja utisaka kroz vanjske i unutarnje dimenzije prirode. Opisivati nebeska kraljevstva iz materijalne realnosti je jako teško, jer takve vizije proizilaze iz poimanja ljudskog uma, njegovog dara da prodre iznad prve tri zemaljske dimenzije. Opisane krošnje predstavljaju zbir vizija u toku meditativnih putovanja, astralnih projekcija i materijalnih gledišta, tako da ne posjeduju precizni vid poimanja. Ti uvidi su ukrašeni estetikom mog uma i predstavljaju relativni plod u mojim umnim krošnjama. A priori, duše u njima predstavljaju energiju jedne te iste prirode koja se odvajkada zbiva u različitim razmjerama i prerspektivama života.

 

PLANETARNA VIZIJA ® ~ Iz knjige "Priroda Realnosti" ~ Ivan Mirković

Mikro i Makro veza

     
Čovjekov um je preslikana projekcija uma prirode koja kao njegovo makro oličenje djeluje na njega i njegova zbivanja. Zato su kompletne dimenzije prirode u njemu, u čovjeku, a ne van njega.
 Vidi temu...

Rek. iscjeljivanja ®

     
Predstavlja nov i efikasan modalitet energetskog ozdrav-ljenja. Energetska kretanja rekonektuju kompletnu prirodu osobe, dovodeći je u nivo optimalnog zdravlja, balansa i vitalnosti. Vidi temu...

Knjiga utisaka

     
Knjiga utisaka tokom i posle re-konektivnih seansi. Iskustva osoba koja ih približno tačno i precizno mogu opisati iz njihove perspektive opažanja, brižljivo su zapisivana i predstavljena u prikladnoj temi.   Vidi temu...

Kontakt

     
Ivan Mirković ~ Sert. Praktičar Rekonektivnog Iscjeljivanja ® i Rekonekcije ®. Herceg Novi Udruženje Građana ~ Planetarna Vizija ®  Kontakt i rezervacija: GSM: +382 69 23 49 35 ~ Skype: ivanmirkovic   Vidi temu...

bottom of page