top of page

Dr Erik Perl opisuje prirodu Rekonektivnih frekvncija (energije, svijetlosti i informacije™) i povezuje njihov uticaj sa čovjekom, njegovim duševnim i životnim napretkom.

Veza energije, svijetlosti i informacije™. 

 

~ "To što ti radiš je donošenje svijetlosti i informacije na planetu."
~ "To što ti radiš je rekonekcija lanaca."
~ "To što ti radiš je rekonekcija niti."


“Odmah mi je bilo jasno na šta se odnose ''lanci''. Kada koristimo ovu energiju za iscjeljivanje, mi ne iscjeljujemo samo neko oboljenje, mi bukvalno ponovo povezujemo lance DNK, Dezoksiribonukleinske kiseline. DNK je kompleksni molekul koji sadrži dva lanca povezana u obliku dvostruke spirale, kao uvrnuta koža. Nauka nas podučava da svaki čovjek ima po dva takva lanca u svakom molekulu DNK u svome tijelu i da je ta konfiguracija korijen našeg genetskog koda ili bluprinta. A povezivanje niti: To se odnosi na simultana zbivanja na paralelnim planovima egzistencije." Dr Erik Perl - (Vidi teorija struna.) ~ “Rekonektivno Isceljivanje čvrsto je potkrepljeno najnovijim teorijama iz oblasti nuklearne i kvantne fizike, u kojima sve ono za šta smo mi, ljudska bića, oduvijek vjerovali da je tačno, biva zapravo izvrnuto, tako da vrijeme teče unazad, gravitacija sa udaljenošću postaje jača, a materija i energija se razlažu u vibrirajuće petlje struna.“

O novom potencijalu energije, svijetlosti i informacije™.
 

"Mi postojimo u ovom ogromnom višedimenzionalnom svemiru u našem četvorodimenzionalnom prostoru koji je u kvantnoj fizici predstavljen u obliku mjehura. Parametri ili zidovi ovog mjehura označeni kao visina, dužina, širina i vreme pune se energijom. Ali vreme se kreće ubrzano, ne linearno i ne u jednom pravcu, već ubrzano i u svim pravcima istovremeno. Drugim riječima vrijeme se širi. Tako da proizilazi da se naš četvorodimenzionalni mehur, takode širi. A zajedno sa njim i naša sposobnost da primamo informacije. Odjednom su nam dostupne nove stvari koje su nam ranije bile nedostupne, poput energije, svijetlosti i informacije™." - Dr Erik Perl

O prirodi Rekonektivnog Iscjeljivanja™ 
 

"Univerzum prepoznaje potrebe osobe i potom stvara okolnosti koje omogućavaju adekvatno zadovoljenje tih potreba. Kako se to tačno zbiva? To zaista niko ne zna. Ako bih baš morao, izneo bih teoriju da vibracione frekvencije osobe na neki način stupaju sa vibracijama koje preko nas dolaze iz kosmosa i reaguju na njih." ~ "Energija je poput svjetlosti koja prolazi kroz prizmu, a ta prizma smo mi. Pridružujemo se osobi i univerzumu u stvaranju zajedničkog polja koje se sastoji od ljubavi - u najuzvišenijem smislu reči - i stanja jedinstva. Univerzum prepoznaje potrebe osobe i potom stvara okolnosti koje omogućavaju adekvatno zadovoljenje tih potreba." - Dr Erik Perl

Rekonektivno Iscjeljivanje™  u njegovoj korijenitoj prirodi nije tehnika.
 

Tehnika je kao gledanje na univerzum kroz jedan prozor. Ali ako odlučimo da gledamo kroz nekoliko prozora, vidimo kompletniju fotografiju. Ali čak i ako gledamo kroz svaki prozor, nećemo vidjeti kompletnu fotografiju jer svaki prozor je ograničen njegovim okvirom. Tako da, kada odlučimo da izađemo van, izvan prozora, tek tada možemo vidjeti kompletan nebeski svod. Neki izađu napolje ali u rukama još nose svoj prozorski okvir da bi kroz njega gledali. Kada transcendiramo tehnike, tada možemo dosegnuti sve vidove energija koje postoje u okruženju. - Dr Erik Perl

O efektima Rekonektivnog Iscjeljivanja™


Talasi srca se mjenjaju. Moždani talasi se mjenjaju. Vaše zračenje energije se mjenja. Čak i svjetlo iz vaše DNK se mjenja i vibrira na višem i usaglašenijem nivou. Nekako, ovo vraćanje u stanje ravnoteže, dozvoljava našim neravnotežama da napuste naš organizam i to je u suštini način iscjeljivanja koji je najprikladniji za svakoga." - Dr Erik Perl

Da li svaka osoba primi prikladno iscjeljenje?


"I ljudi su me pitali, da li svaka osoba dobije iscjeljenje? Rekao bih, ne, možda 70%, jer sam mislio da isceljenje dolazi svima isto, u istom rezultatu koji oni očekuju. Ali sa vremenom, počeo sam da uviđam, da ponekad, ako zaista imate sreće, rezultati dolaze onako kako ste Vi očekivali, ali ako ste zaista srećni, rezultati će doći onako kako niste ni sanjali, onako kako je univerzum isplanirao za vas. Ja sada to prepoznajem, tako da, svako zapravo dobija prikladno iscjeljenje, smo što ono nekada dolazi u formi koju očekujete, a nekada dolazi u drugačijoj formi. Ponekad se zbiva momentalno, a ponekad dolazi vremenom. A nekada i posijle mnogo vremena nećete primjetiti ništa, ali čak i tada, stvari pretenduju da se polako događaju, tako da vjerujem da svako dobije ono što mu pripada u tom trenutku." ~ Nekim je ljudima potrebno da izazovu svoje zdravlje kako bi dali ljubav, a nekima kako bi primili ljubav. Neko zbog vlastitih lekcija, a neko zbog bliske osobe. Ponekad je osobama zdravstveni izazov tu kako bi im pomogao da se nauče saosećanju, ponekad da pomognu roditelju, djetetu ili supružniku da se nauče još većem saosjećanju. Ponekad je potrebno pomoći odnosu da naraste ili da se razreši. Možemo stvarati razne ugovore tokom života kako bismo ih proživeli ili iskusili. Premda niko od nas u potpunosti ne razumije božanski um, mi rastemo u želji da iskusimo potencijalne mogućnosti a tako i vlastite potencijale. - Dr. Erik Perl

Prepuštanje i ne vezivanje za konkretan rezultat.

“Kod RI™ krucijalni momenat predstavlja ne vezivanje za rezultat tokom seanse, jer nekada, preliminarna uvjerenja mogu da umanje taj prirodni potencijal Rekonektivnog iscjeljivanja™ ~ Nekad ljudi dožive iscjeljenje problema koji su željeli da riješe, a nekad dožive iscjeljenje problema na koji nisu ni obratili pažnju. Nekad primjete samo fizičko iscjeljenje, ali u stvarnosti oni mogu istovremeno primiti i emotivno, duhovno i mentalno iscjeljenje. Nekad promjena nije očigledna dok ne prođu nedjelje ili mjeseci, a ponekad ljudi ne primjete bilo kakvu promjenu. Na osnovu izvještaja koje smo dobili od ljudi koji su primili iscjeljenja i koji dolaze sa svih strana sveta, zaključili smo da ta isceljenja nastaju skoro trenutno i ostaju za trajno. Rekonekcijom se nikada ne upravlja, manipuliše niti se na neki način pokušava prisiliti iscjeljenje. Rekonekcija je jednostavno rečeno, otvaranje određenih vrata i na individui je da pristupi i primi ono što kroz ta vrata prolazi – iscjeljenje koje je jedinstveno i prilagođeno toj osobi od strane univerzuma.- Dr Erik Perl

Prirodni tok seanse.

“Udite. Lezite i zatvorite oči. Pustite sebe da plutate, ali nemojte zaspati. Vjerujte, onaj ko sluša misli i molitve sasvim je izvjesno već čuo Vaše. Ne samo da je čuo sve ono za šta ste se molili, nego je čuo i ono za šta se niste ni setili da se molite. On sve zna. Znao je i pre nego što ste ušli. Zato prestanite da pričate, zaustavite svoj unutrašnji dijalog i samo slušajte; pustite da Vam Univerzum donese ono što zaključi da Vam je potrebno. Samo lezite tu i budite otvoreni i spremni da ne doživite “ništa” isto onako kao što ste spremni da doživite “nešto”. Ako ste otvoreni, doživjećete ono što je namjenjeno Vama.” - Dr Erik Perl 

Seansa Rekonektivnog Iscjeljivanja™ na daljinu.

Frekvencije ovog rekonektivnog kontinuuma ne slabe s udaljenošću. To je zato što do isceljenja i transformacije dolazi putem razmjene informacija - svjetlosti i informacija, da budem precizan. Premda se ovo iscjeljivanje može prenositi putem energije, energetska komponenta ove informacije samo je jedna od njenih prenosilaca. Jednostavna analogija je šaputanje. Za šaputanje je potrebno mnogo manje energije nego za vikanje, pa ipak, u odgovarajućoj situaciji dobijate istu, ako ne i veću količinu informacija. U svakom slučaju, ono o čemu ovdje govorimo nije upotreba samo energije - radi se i o prenosu informacija. Drugim rečima, prenos informacija ne zavisi od količine energije koja je prenosi- Dr Erik Perl

Efekat ogledala.

Treba da razumjemo da su svijet i sve njegove manifestacije odraz nas. Realnost je da kad djelimo iscjeljivanje "jedan-na-jedan" kao ljudska bića, počinjemo da pravimo bolje izbore i donosimo bolje odluke. To je kao kad se gledamo u ogledalo, svijet je odraz onoga što mi jesmo. Kad djelimo iscjeljivanje "jedan-na-jedan", počinjemo da mjenjamo svijet. ~ " Ono što radiš je donošenje svjetlosti i informacija na planetu - gde postoji svjetlo i informacija, ne može da bude tama. Kroz ovu svjetlost i informacije, između ostalog, dolazi transformacija i prikladno iscjeljenje." - Dr Erik Perl

PRIKLADNI NAVODI SU ISKOPIRANI IZ INTERVJUA KAO I IZ KNJIGE DR ERIKA PERLA - ”REKONEKCIJA: ISCIJELI DRUGE, ISCIJELI SEBE”. (VIDI - THE RECONNECTION: HEAL OTHERS, HEAL YOURSELF) PREVEDENU NA 40 JEZIKA.

Rekonektivno Iscjeljivanje™

     
Predstavlja povratak u optimalno stanje ravnoteže. Zbiva se kao prirodni rezulat interakcije sa opsežnim i inteligentnim  spektrom  frekvencija koji se sastoji od energije, svijetlosti i informacije™.
 Vidi temu

Rekonekcija™

     
Predstavlja precizan i tačan energetski model dizajniran da ubrza razmjenu energije, svjetlosti i informacija™ koje su zapažene u prirodnom potencijalu Rekonektivnog  Iscjeljivanja™. Priroda posla je orijentisana ka... Vidi temu

Dr Erik Perl

     
Želeći da Rekonektivno Iscjeljivanje™ približi drugima, priroda posla je Erika odvela u preko 100 zemalja u kojima je uticao na milione ljudi. Erik se nada da će jednog dana svi naučiti da pristupe toj prirodnoj darovitosti. Vidi temu

bottom of page