top of page
Priroda Rekonekcije ®

Rekonektivna Iscjeljivanja ® (RI)~ Priroda Rekonektivne energije je pogodna za kompletne dimenzije zdravlja (fizičko, emotivno, mentalno, duhovno). Zakon energije leži u njenom kretanju. Tok kretanja Rekonektivne energije pretenduje približiti osobu prikladnoj ravnoteži na tim dimenzijama. Na tom putovanju ka ravnoteži, sve neravnoteže počinju da se odvajaju od nje i da je napuštaju. Taj efekat ekspandira, a osoba postepeno postaje uravnotežena i usklađena sa vlastitom prirodom. RI ® predstavlja opsežan i kontinuiran prilaz životnom napretku. 

 

RI ® Energetski Transfer ~ Atomi se okreću munjevitim brzinama. U njihovoj prirodi, atomi predstavljaju fluktacije energija tj. informacija koje se grupišu i tim grupisanjem obrazuju materijalna tijela. U vezi sa tim, tijelo čovjeka važi kao precizna razmjera atoma i njegovih elemenata. Budući da se energija ne ograničava uticajima materije, atomi mogu da komuniciraju nelokalno, iako su u odvojeni hiljadama kilometara.

 

 RI® u nihovoj korijenitoj prirodi nisu tehnika, niti zbir tehnika.

Tehnika je kao gledanje na univerzum kroz jedan prozor. Ali ako odlučimo da gledamo kroz nekoliko prozora, vidimo kompletniju fotografiju. Ali čak i ako gledamo kroz svaki prozor, nećemo vidjeti kompletnu fotografiju jer svaki prozor je ograničen njegovim okvirom. Tako da, kada odlučimo da izađemo van, izvan prozora, tek tada možemo vidjeti kompletan nebeski svod. Neki izađu napolje ali u rukama još nose svoj prozorski okvir da bi kroz njega gledali. Kada transcendiramo tehnike, tada možemo dosegnuti sve vidove energija koje postoje u okruženju. ~ Dr Erik Perl

Rekonekcija ® (R) Duša putovanjem u zemaljsku dimenziju uz nju donosi i prikladne "duševne prioritete" u vidu vizija koje želi da realizuje tokom njenog zemaljskog života. Prioriteti mogu da predstavljaju posao koji zaista volimo i koji nas ispunjava, zatim talenti i potencijali koje tek treba da osvijestimo, pretočimo i primjenimo u materijalnoj dimenziji, a za dobrobit kompletnog čovječanstva. Zbog relativnosti i težine života na Zemlji, "duševne prioritete" nije uvijek lako prepoznati, a tek hrabro zakoračiti u njih, U prirodi realnosti, mi istovremeno postojimo u jako puno prostorno-vremenskih paralelnih dimenzija. (vidi Teorija Struna). I Mi se iz trena u tren "prebacujemo" iz jedne u drugu dimenziju. Brzinu i tok kretanja u dimenzijama iznjedrava naša umna i srčana vibracija. Dimenzije takođe imaju prikladnu vibraciju (tzv vremenska linija) na koju se nerijetko "prikačimo" i zatim ta dimenzija iznjedrava prikladnu varijablu naše potencijalne budućnosti. Tako da, na primjer, ako kontinuirano plivamo u strahu, sumnji i zbunjenosti,  "'kačimo" se na vibratornu dimenziju takvih mogućnosti. Rekonekcija ® pretenduje da ohrabri, usmjeri i zadrži osobu na vibraciji njenih "duševnih prioriteta" a ona zapravo i predstavlja najprikladniju viziju njene budućnosti.

 

Za mene, Rekonekcija predstavlja dar da se komunicira putem energije. Moj posao tokom seanse je da uskladim talasne dužine i da omogućim da se energija iz viših dimenzija pretoči u njenom prirodnom, izvornom vidu. Nutrina i priroda mog posla takođe predstavlja i edukacija, zatim ohrabrivanje i inspiracija osobama koje zaista žele da srcem zakorače u nju, da iz druge perspektive transcendiraju njihovu vezu sa zdravstvenim ograničenjima. Na kraju, da pruže um izvan dimenzije zdravlja, i da usmjere vlastitu energiju u korist "duševnih prioriteta" koje žele da realizuju na planeti Zemlji. Ta komunikacija se odvija duševnim vezama i iznjedrava sve kvalitete koji mogu da Vam koriste na Vašem unutarnjem putovanju.

Rekonekcija ®, Rekonektivna Iscjeljivanja ® i Energetski transfer, u njihovoj energetskoj prirodi prenose isti vid informacije. Ipak, njihova priroda se evidentno razlikuje u energetskoj konteplaciji i pravilima njihovog izvođenja.

Reconnection ® (R)

    
It represents the heritage of humanity. An efficient energy model designed to speed up exchange
  energy, light and information observed in natural potential  Reconnective. Healing  ®.  View topic ...

Ivan Mirkovic Rekonekcija Rekonektivni praktičar Herceg Novi Crna Gora
Ivan Mirkovic Rekonekcija Rekonektivni praktičar Herceg Novi Crna Gora

RI  ® |  Energy transfer

    
Rec. Healing
  ® (RI)  they can also be performed by energy transfer no matter where you actually are on the planet. So they are also a great option for people who cannot travel.  View topic ...

Ivan Mirkovic Rekonekcija Rekonektivni praktičar Herceg Novi Crna Gora

BOOK OF IMPRESSIONS

    
Book of impressions during and after reconnective sessions.
  The experiences of persons who can describe them approximately accurately and precisely from their perspective of observation are careful  presented in an appropriate topic.   View topic ...

bottom of page