Dr Erik Perl je 1993. godine pronašao mogućnost povezivanja sa Rekonektivnim frekvencijama i ubrzo počeo sa njihovim prosleđivanjem kako bi omogućio prikladna iscjeljenja mnogim osobama širom planete. Priroda tog posla danas je prepoznata pod tačnim nazivima kao Rekonektivno Iscjeljivanje™ i Lična Rekonekcija™. Rekonektivno Iscjeljivanje™ orijentiše se na iscjeljivanje. Lična Rekonekcija™ orijentiše se više na razumjevanje Vašeg životnog toka. Naravno, to nisu dvije potpuno nezavisne stvari. U njima postoji uzajamno preklapanje, ekspanzija i rast.
                  

U toku interakcije, inteligencija rekonektivnih frekvencija zapravo "vidi" realan potencijal osobe i zatim pruža opsežnu realizaciju njenih potreba, u tačnoj brzini i ritmu univerzuma. Tako da, poslije interakcije otpočinju da se "odmotavaju" i prikladni efekti koji mogu da unaprede njeno zdravlje, karijeru, ljubavne veze. Naravno, osoba interaktivno učestvuje u tom procesu i takođe postaje zdravija, svijesnija, fleksibilnija, prirodnija, duševnija, istinitija. U vezi je primanje punog potencijala. Rekonekcija sa originalnom punoćom. Priroda efekata je relativna. Relaksacija, dublji unutarnji mir, tjelesna vitalnost, fleksibilnost pri razmišljanju, prikladnija usklađenost sa rotacijom planete i godišnjim sezonama, primjernije spavanje, jača koncentracija, pamćenje, preciznija upotreba jezika, početak pravljenja prioriteta u zdravlju, prikladnije prevazilaženje životnih izazova, dobijanje prirodnog impulsa za pružanje i primanje ljubavi, razumjevanje vlastitih emocija - predstavljaju samo neke od njih. 

 

Nakon interakcije sa frekvencijama osoba ulazi u proces prijema, interakcije i rekonektovanja sa njenom esencijom. (Duša) Počinje da živi više u integritetu sa tom istinom. Njena originalna vibracija počinje da se povećava, tako da svaka niža i neprikladna vibracija koja je od ranije bila u vezi sa osobom, kreće da se odvaja od nje i da izlazi iz njene energije. To mogu biti određene navike, predmeti, zbivanja, osobe, emocije i misli. Pri toj promjeni frekvencije na energetskom nivou, osoba počinje jasnije i uz više razumjevanja da uviđa mnoge momente u njoj i van nje. Naravno, sve se to o zbiva u korelaciji sa njenim trenutnim nivoom razumjevanja, zrelosti, svijesti i intelekta. Tako da svaka osoba dobija ono što je najprikladnije za nju.


Najvažnije je to da osoba posle interakcije sa rekonektivnim frekvencijama počinje da "zrači" jednom novom vibracijom, tako da njena priroda takođe iscjeljuje njeno okruženje. Direktno ili indirektno. Na primjer, ako nakon primljene seanse nekom “pružimo” pogled, osmjeh ili zagrljaj, postoji istinski potencijal u tome, u tom aktu, da je ta osoba zapravo isto tako primila dio tih frekvencija na podsvijesnom nivou.

 

Rekonektivne frekvencije Vam pružaju razumjevanje na dubljem nivou da smo svi povezani, ne samo sa ljudima oko nas, nego i prirodom, planetom i Univerzumom. U toj relaciji, ne postoji pogrešan trenutak da se priđe dobroj energiji. Gdje god da počnete, ona će Vas odvesti do mjesta na kojem treba da budete. Posle interakcije sa rekonektivnih frekvencijama, prepustite se putovanju i uživajte u procesu.

01-01-2016 05-34-58.png

Rekonektivno Iscjeljivanje™

     
Predstavlja povratak u optimalno stanje ravnoteže. Zbiva se kao prirodni rezulat interakcije sa opsežnim i inteligentnim  spektrom  frekvencija koji se sastoji od energije, svijetlosti i informacije™. 
Vidi temu

Lična_Rekonekcija_thumbnail.jpg

Lična Rekonekcija™

     
Predstavlja energetski model dizajniran da ubrza razmjenu rekonektivnih frekvencija (energije, svjetlosti i informacija) koje su zapažene u prirodnom potencijalu Rekonektivnog Iscjeljivanja™. Vidi temu

Efekti

     

Interakcija sa energijom, svijetlom i informacijom potiče i prikladne efekte koji u osobi otpočinju da razvijaju novu i prirodniju viziju zdravlja, harmonije, vitalnosti i Životnog Napretka™. Vidi temu

22007481_1553946111337627_49609403285924

Dr Erik Perl

     
Želeći da Rekonektivno Iscjeljivanje™ približi drugima, priroda posla je Erika odvela u preko 100 zemalja u kojima je uticao na milione ljudi. Erik se nada da će jednog dana svi naučiti da pristupe toj prirodnoj darovitosti. Vidi temu

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

 IVAN MIRKOVIC | MONTENEGRO | +38269234935        | WWW.REKONEKCIJA.ME © 2019