top of page

       Zdravlje

 

         U prirodi realnosti sve je u kontinuiranom pokretu, od galaksija, zvijezda, planeta, atoma, sve orbitira. Zakon prirode energije leži u njenom kretanju. Mnoge osobe najprije procjenjuju i odmjeravaju prije nego što zakorače u tokove ozdravljenja, a to zaista mogu transcendirati. Kad god Vam strah naplavi um, budite hrabri, pogledajte mu u oči,  udahnite ga, i onda ga izdahnite. Zakoračite u Vaše strahove, jer to su interakcije koje zaista jačaju. Rekonekcija vam može koristiti kao poticaj ka toj realizaciji.

         

        Da bi se organizam čovjeka prikladno revitalizovao, mi ga možemo potaknuti iz vana,  podsjetiti i pokrenuti njegovu unutarnju prirodu ka ozdravljenju. Najprikladniji primjer je gitara koja je tako naštimovana da ne reprodukuje harmoničan zvuk. Da bi je prikladno naštimovali, mi možemo da iskoristimo drugu, dobro zvučeću gitaru kako bi se podsjetili na originalnost njenog prirodnog zvuka i prema njoj naštimovali prvu gitaru. Tako da, druga gitara podsjeća prvu  kako da opet zvuči originalno. Ta veza zvučnosti se zbiva i između Rekonektivnog praktičara i osobe. Kako uskladiti muziku? Kako usvojiti zdravlje kao trajan kvalitet u umu?

 

Mi nikada ne znamo šta se zapravo krije u ljudskim dubinama, šta to podsvjesno dira pojedini čovjek. Ozdravljenje kod osobe zavisi i od toga koliko ona želi, ili može u tom trenutku da primi i da se otvori prema energiji. Kada je neko bolestan, to za njega predstavlja vid ograničenja. Nekada, onaj ko je bolestan, dobija više pažnje ili ljubavi od drugih a možda je upravo to ono što mu je važnije, čak i od zdravlja tj. potencijalnog ozdravljenja. 

Rekonekcija ®

     
Predstavlja naslijeđe čovječan-stva. Rekonekcija ® (prefiks „re” u našem jeziku „ponovno”) „umrežava“ čovjeka u Zemljn sistem meridijana, dovodi ga u harmoniju sa njegovim okru-ženjem i zbivanjima. Vidi temu...

Rekonektivna iscjelivanja ®

     
Predstavljaju vid liječenja in-formativnom energijom. Info-rmativna energija reprogramira tijelo, potiče u njemu ene-rgetska kretanja koja ga dovode u ha-rmoniju. Poticaj da se podsjetite ko ste zaista.
 Vidi temu...

Energija

     
Ta energija daje prvi impuls kretanju planeta i prvi udah tek rođenom djetetu. Njena priroda predstavlja pokretačku djelatnost svega što se zbiva u organskom životu na Zemlji. Ako je imenujemo i objektivizujemo mi tada vidimo  Vidi temu...

Kontakt

     

REKONEKCIJA ® Rekone-ktivna liječenja - Ivan Mirković ~ Herceg Novi, Crna Gora. Kontakt i rezervacija: GSM: +382 69 23 49 35 ~ Skype: ivanmirkovic m@il: ivanmirkovic@rekonekcija.me   Vidi temu...

bottom of page