top of page

    Uslovi Korišćenja

 

Autorska prava i uslovi korišćenja: Materijali iz knjige Planetarna Vizija ® ~ Priroda Realnosti zavedeni su kao orginalno autorsko dijelo u zavodu za intelektualnu svojinu Republike Crne Gore. Ne mogu se kopirati i reprodukovati u njihovoj cjelini, a tako ni u djelovima, bez prethodnog pismenog dopuštenja autora i izdavača knjige. Tekstualni materijali na www.Rekonekcija.me koji nisu u vezi sa knjigom Planetarna Vizija ® ~ Priroda Realnosti, mogu se kopirati i umnožavati, bez ikakvih izmjena i uz obavezno navođenje www.Rekonekcija.me kao izvora.

Privatnost:  Lične informacije korisnika su privatne prirode i neće biti predate trećem licu, osim u slučaju Vaše Rekonekcije ® (R) - tada će vaše ime, adresa i datum Rekonekcije biti poslati kancelariji Rekonekcije ®. Reference koje pošaljete administraciji, a koje opisuju tok energetskih seansi iz vaše perspektive, biće objavljene u prikladnim temama, u KNJIZI UTISAKA.

 

Odricanja od odgovornosti: Ivan Mirković je obučen i ovlašćen od strane Dr Erik Perla da izvodi Rekonektivno Iscjeljivanje i Rekonekciju ®.  Dr Erik Perl i osobe povezane sa tim poslom, uključujući ali ne ograničavajući se na Rekonektivno iscjeljivanje ® i Rekonekciju ®, ništa ne obećavaju, ne tvrde, ne dijagnostifikuju, niti liječe određene zdravstvene izazove. Ne mogu precizirati da li će se prikladna ozdravljenja manifestovati odmah, u vidu kakvom Vi priželjkujete, ili pak, kontinuiranom i indirektnom vidu koji je u korelaciji sa ritmovima viših inteligencija u prirodi. Rekonektivne seanse ne zamjenjuju medicinske tretmane. Vi ste lično odgovorni za zdravstvenu njegu o sebi i vaše posjete ljekaru. 
 

Odricanja od odgovornosti:
Ivan Mirkovic Rekonekcija Rekonektivni praktičar Herceg Novi Crna Gora

Predavanja

     
Moja putovanja tokom godine. Ako želite ličnu energetsku seansu Rek. Iscjeljivanja ® i Rekonekcije ® u Vašem gradu i njegovoj blizini, možete me kontaktirati u navedenim periodima. Vidi temu...

Putovanja

     
Moja putovanja tokom godine. Ako želite ličnu energetsku seansu Rek. Iscjeljivanja ® i Rekonekcije ® u Vašem gradu i njegovoj blizini, možete me kontaktirati u navedenim periodima. Vidi temu...

Kontakt

     
Ivan Mirković ~ Sert.  Praktičar Rekonektivnog Iscjeljivanja ® i Re-konekcije ®. Planetarna Vizija ® Udruženje građana ~ Herceg Novi  Kontakt i rezervacija: GSM: +382 69 23 49 35 ~   Vidi temu...

KNJIGA UTISAKA

     
Knjiga utisaka tokom i posle re-konektivnih seansi. Iskustva osoba koja ih približno tačno i precizno mogu opisati iz njihove perspektive opažanja, brižljivo su predstavljena u prikladnoj temi.   Vidi temu...

bottom of page