top of page

RI ® | Prikadna Priznanja | Dr. K. Korotkov | Mjerenja Elektrofotonskom kamerom

Elektrofotonska kamera (EPC) predstavlja instrument koji je baziran na analizi otpuštanja gasne vizualizacije (GDV - Gas Discharge Visualisation) i dio je kompjuterizovanog sistema radi proučavanja ljudskih energetskih polja. Koristeći Kirlijanov efekat, navedena tehnika ide izvan tradicionalne Kirlijanove fotografije. EPC sistem dopušta direktno posmatranje u realnom vremenu i uvid u analizu promjene u energetskom polju čovjeka i drugih organizama. Prikupljena informacija je kvantifikovana i analizirana putem fofisticiranog softvera. Tehnologija ima izvanredne implikacije za mnoga zdravstvena područija, uključujući konvencionalnu i komplementarnu medicinu. Istraživanja sa EPC uređajem se trenutno provode na univerzitetima i istraživačkim institutima na planeti, u područjima kao što su medicina, "energetska medicina" (na univerzitetu u Arizoni i Holos univerzitetu), sportski treninzi, biofizika, parapsihologija itd. Nedavno, razvijena je nova primjena EPC za daljinsko otkrivanje ljudskih emocija pod nazivom "EPC Sputnik". Zanimljivi rezultati s ovim
daljinskim eksperimentom predstavljeni su u prikladnoj temi.

Više od 50 osoba oba pola prisustvovali su radionici i učestvovali u eksperimentima.  Za neke eksperimente su izabrani volonteri radi pružanja ličnih energetskih zapažanja. U drugim, svi polaznici su bili saradnici u eksperimentima. Tok eksperimenata. Prvo je Dag De Vito predstavio je tehniku Rekonektivnog Iscjeljivanja svim volonterima. Zatim, on i njegov asistent pružili su RI tretman za 5 volontera. Osobe su mjerene sa EPC prije i poslije tretmana. Rezultati. EPC-grami svih 10 prstiju volontera su snimljeni prije i nakon primanja Rekonektivnog Iscjeljivanja. Povećanje energije zabilježeno je kod svih pet volontera. Promjene su bile statistički značajne za troje od tih ljudi. Slično tome, umanjivanje u varijaciji za parametre entropije zabilježili su značajnu harmonizaciju učesnika. 

Elektrofotonski senzor 

Daljinski senzor predstavlja sferičnu antenu koja je priključena za ploču pražnjenja Elektrofotonske kamere. Senzor je pozicioniran u kutku sobe i uključen je na početku pauze za ručak. Senzor snima energetski signal iz sobe u automatskom režimu, na svakih 5 sekundi a podatke prosleđuje i snima na memorijsku karticu. Svaka snimljena točka ima uključenu vremensku oznaku. Nakon završetka radionice svi podaci su obrađeni u "GDV Scilab" softverskom programu, pružajući vremensku dinamiku u nekoliko parametara. Najviša reakcija je zabilježena dok je Dag DeVito predstavljao Rekonektivno Iscjeljivanje i obučavao ljude kako da osjete energiju.

Energetski modaliteti iscjeljivanja su istraženi kao dio primjenjene radionice - Za Rekonektivno Iscjeljivanje se kaže da povezuje ljude sa novim setom vibracijskih frekvencija koje podstiču iscjeljivanje tijela i uma kroz povratak u ravnotežu. U praktičnom smislu, praktičari RI koriste ruke da bi osjetili i povlačili elektromagnetska biopolja osoba koje se iscjeljuju. Praktičari takođe posvećuju više pažnje na iscjeljivanje drugih, nego na iscjeljivanje sebe. Međutim, tokom obuke oni vježbaju na sebi i na taj način se navikavaju da osjete njihova vlastita energetska polja.

Ivan Mirkovic Rekonekcija Rekonektivni praktičar Herceg Novi Crna Gora

Efekti Koherencije

     
Dr. Korotkov pretpostavlja, da ti efekti koherencije mogu biti kanali, koji polaznicima seminara omoguća-vaju početno usvajanje novog nivoa iscjeljivanja puno brže, tokom samo jednog vikend-seminara. Vidi temu...

Olimpijski sportisti iz Rusije

     
Dvostruko slijepi test je proveden nad Ruskim Olimpijskim timom, ukupno 40 osoba. Studija je zami-šljena tako da test subjekti tokom dva dana provedu šest sati u interakciji sa frekvencijama RI. Vidi temu...

Ivan Mirkovic Rekonekcija Rekonektivni praktičar Herceg Novi Crna Gora

Relevacija ljudskih emocija

     
Prikladna istraživanja u ljudsko-kompjuterskim interakcijama su ra- zvila metode za otkrivanje emoti- vnih stanja predavača kroz procjenu audio signala. Uređaj i metoda se baziraju na...  Vidi temu...

Ivan Mirkovic Rekonekcija Rekonektivni praktičar Herceg Novi Crna Gora

Mjerenja EPC kamerom

     
Elektrofotonska kamera (EPC) pre-dstavlja instrument koji je baziran na analizi otpuštanja gasne vizualizacije (GDV) i dio je kompjuterizovanog sistema radi proučavanja ljudskih energetskih polja.  Vidi temu...

bottom of page